Kuruluşların takip edilebilir ve güvenilir finansal sonuçlara sahip olabilmesi için iş süreçleri ile birlikte bilgi sistemleri risklerinin de doğru yönetimi oldukça önem kazanıyor. Bu doğrultuda, Kripto varlık yönetimi hizmeti veren kuruluşların hizmetlerine değer katabilmesinin yolu; iş süreçlerini etkin ve verimli bir biçimde destekleyebilecek nitelikte güçlü bir kripto varlık yönetim süreci ve bilgi sistemleri altyapısı işletmelerinden geçiyor.

Süreçlerini etkin ve verimli bir biçimde destekleyebilen kripto varlık yönetim şirketleri için karşılıklı güven ortamının oluşturulması ve uygun teminat yapılarının hazırlanması ise ISRS400 ve ISAE3000 gibi uluslar arası güvence standartlarıyla mümkün.

Neden ISRS 4400 Raporu?

International Standard on Related services 4400 (ISRS) 4400 kural seti, Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Komitesi (IAASB – the International Auditing and Assurance Standards Board) tarafından yayınlanmış Agreed Upon Procedures («AUP») «Finansal Bilgilere ilişkin Mutabık Kalınan Prosedürleri» tarif eden uluslararası denetim ilişkili bir standarttır.

Söz konusu standart Türkiye’de KGK tarafından İHS 4400 (İlgili Hizmetler Standardı 4400) adıyla türkçeleştirilmiş ve yayınlanmıştır. Standarttaki kurallar, üzerinde mutabık kalınan bir işin amacı denetçinin ve işletmenin ve uygun herhangi bir üçüncü tarafın üzerinde mutabık kaldığı bağımsız denetim niteliğindeki prosedürlerin denetçi tarafından uygulanması ve somut bulguların raporlanmasıdır.

Neden ISAE 3000 Raporu?

ISAE 3000 finansal olmayan bilgilere ilişkin güvence verilmesini hedefleyen bir güvence standardıdır. Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Komitesi (IAASB – the International Auditing and Assurance Standards Board) tarafından yayınlanmıştır. Standart, güvence çalışmalarında yer alması gereken etik davranışlar, kalite yönetimi ve performans ile ilgili rehber bilgileri içermektedir.

ISAE 3000 genellikle, iç kontrol ortamının değerlendirilmesi, sürdürülebilirlik ve mevzuat uyum konularında gerçekleştirilen denetimler için kullanılmaktadır. Bu standarda bağlı olarak, ISAE 3000 güvence çalışmaları, hizmet kuruluşlarında bu standarda istinaden ve bu standartla uyumlu bir şekilde gerçekleştirilir.

Kripto para borsası denetim ve güvence hizmeti yaklaşımı

Kripto Para Borsası Denetim Hizmeti, Varlık Denetimi, MASAK Uyum ve Teknoloji ve Altyapı Güvencesi olarak 3 ana başlıkta bir araya getirilerek kuruluşlara, mevcut risklerini ve olgunluk seviyelerini görme imkanı sunmaktadır.

Varlık denetimi

Hesap bakiyeleri ve karşılıkların varlığı başlığı temel alınarak kontrollerin gerçekleştirilmesi

Masak uyum güvencesi

Kara para aklamanın önlenmesi, müşteri tanıma ve kayıt süreçlerinin temel alınarak kontrollerin gerçekleştirilmesi

Teknoloji ve altyapı güvencesi

Kripto cüzdan altyapı güvenliği, genel bilgi teknolojileri kontrolleri kapsamında kontrollerin gerçekleştirilmesi

Bize ulaşın