close
Share with your friends

Kurumsal Performans Yönetimi

Kurumsal Performans Yönetimi

KPMG Türkiye, kurumsal strateji ve hedeflerinizi destekleyen bir kurumsal performans yönetimine sahip olmanıza yardımcı olur.

Strateji hedeflerinizi destekleyen performans yönetimine sahip olmanıza destek oluyoruz

Değişim ve rekabetin hızlı olduğu günümüz piyasa koşullarında, kurumların başarı ve ilerleme sağlayabilmeleri için hızlı karar alma ve esnek planlama mekanizmalarına sahip olmaları ve gelecek için akılcı tahminlerde bulunabilmeleri gerekmektedir. Bu amaçla piyasa koşulları ve risklerin sürekli kontrol edilmesi, belirlenen stratejiler doğrultusunda kurum içinde kapsamlı performans değerlendirmelerinin yapılması büyük önem taşımaktadır. Büyümeye bağlı olarak kurumlarda organizasyon yapılarının ve bilgi modellerinin daha karmaşık hale gelmesi, belirlenmiş olan kurumsal performans hedeflerinin sağlıklı bir şekilde ele alınmasına engel olabilmektedir.

Kurumsal Performans Yönetimi, stratejik hedeflere ulaşmak amacıyla kurumların tüm birimlerini kapsayan, doğru ve bütünlüklü bilgiyi tüm gerekli birimlerden elde ederek işleyebilecek kabiliyete ve araçlara sahip olunmasını sağlar. Bu sayede kurumlar, belirlemiş oldukları stratejik hedefler doğrultusunda hareket ederek, belirlenmiş anahtar performans göstergeleri ve kurum karneleri temelinde karar alma ve ölçüm süreçlerinin daha verimli olmasına sağlamaktadırlar.

Kurumsal Performans Yönetimi’nin etkin ve verimli olabilmesi için şirketlerin aşağıdaki temel alanlara odaklanmaları gerektiğine inanmaktayız:

  • Stratejilerin doğru ve gerçekçi biçimde belirlenmesi;
  • Sürdürülebilir planlama, bütçeleme modelleri yaratma;
  • Kurumsal kavrayış ve ileriye dönük bilgi sağlamak amacıyla performans raporlamasını güçlendirme;
  • Anahtar performans göstergelerine temel oluşturacak veri yapısını ve veri kaynaklarını belirleme;
  • Değer kazanımı sağlayan temel faktörlerin derinlikli analizine yardımcı olacak, çok boyutlu karlılık ve maliyet yönetim yetkinliği.

Kurumsal Performans Yönetimi yaklaşımımız, müşterilerimizin şirket idaresi için gerekli temel iş faktörlerini kolaylıkla tanımlamalarına ve yönetmelerine olanak sağlar. KPMG’nin tüm sektörlerdeki süreç ve teknoloji deneyimi, müşterilerinin mevcut ve gelecek ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılamak için çözümler tasarlamalarına yardımcı olur.

Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi