close
Share with your friends

Kurumsal İş Uygulamaları ve Teknoloji Dönüşümü

Kurumsal İş Uygulamaları ve Teknoloji Dönüşümü

KPMG Türkiye, kurumsal iş uygulamaları ve teknoloji dönüşümü sürecinin tüm aşamalarında şirketlere ve üst yönetime destek verir.

Kurumsal iş uygulamaları ve teknoloji dönüşümü sürecinde şirketlere destek veriyoruz.

Sürekli değişen iş ihtiyaçları etkin teknoloji kullanımını özellikle rekabet avantajını sağlamak adına zorunlu kılmaktadır.

Şirketlerin tüm iş faaliyetlerinin merkezindeki kurumsal iş uygulamalarının değişen ihtiyaçlara yönelik sürekli dönüşümü ve gelişimi, yönetilmesi gereken riskleri de beraberinde getirmektedir.

KPMG olarak müşterilerimizle bu dönüşüm programlarında en büyük katma değeri sağlamaları için farklı sektörlerdeki uzmanlıklarımızı, danışmanlık tecrübelermizi ve uluslararası kabul görmüş proje ve risk yönetim yaklaşlarımızı paylaşıyoruz.

Müşterilerimize bu teknoloji yatırımlarında farklı hizmet tiplerinde yardımcı oluyoruz.

  • ERP Program ve Tedarikçi Seçimi
  • ERP Program Mimarisi Tasarımı
  • ERP Proje Yönetimi
  • SAP ERP Uygulama Sonrası Değerlendirme
  • SAP Proje Kalite ve Güvence Yönetimi
  • İş ve sistem analizi desteği,
  • Test ve uygulamaya geçiş süreci desteği
  • Süreç Dijitalleşme ve Otomasyon Fırsatlarının Analizi

Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi