close
Share with your friends

Teknoloji Stratejisi ve Operasyon Modeli

Teknoloji Stratejisi ve Operasyon Modeli

Etkin BT stratejisinin oluşturulması, kuruluşların bilgi sistemlerinin iş ihtiyaçları doğrultusunda değer sağlamalarına yardımcı olmaktadır.

Ekibimiz, bütünsel bir yaklaşımla çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Günümüzde bilgi teknolojileri (BT), organizasyonların mevcut işleyişini ve operasyonlarını sürdürmeleri açısından destekleyici konumundan çıkıp, şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesi konusunda çok daha kritik bir role sahip olmuştur. Müşterilerden tahsilatların yapılması, tedarikçilere ödemelerin gerçekleştirilmesi, müşteri bilgilerinin kurumsal hafızada tutulması, verilen hizmetlerin detayına anlık olarak ulaşılabilmesi vb. birçok iş aktivitesi artık bilişim sistemleri kullanılmadan yapılamaz hale gelmiştir. Bu anlamda, bilgi teknolojileri yatırımları, stratejik yönelimi ve yönetimi yaklaşımları organizasyonların yollarına başarılı bir şekilde devam edebilmesi açısından çok daha fazla önem kazanmıştır.

Etkin BT stratejisinin oluşturulması, kuruluşların bilgi sistemlerinin iş ihtiyaçları doğrultusunda değer sağlamalarına yardımcı olmaktadır. Mevcut ve yeni teknolojilere özgü riskler, uygun kurumsal yönetim yoluyla yönetilmeli ve teknoloji ile uyumluluk gereksinimlerini desteklemek için kullanılmalıdır.

KPMG BT Danışmanlığı ekibi strateji, ilgili süreç ve çözümler özelinde bütünsel bir yaklaşımla çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Üst yönetim temsilcilerinin BT ihtiyaçlarına dair maddi ve iş performansını nasıl geliştireceklerini belirlemeleri için değerlendirme, kıyaslama ve planlama unsurlarını göz önünde bulundurarak, küresel ölçekte kabul görmüş en iyi pratik örnekler ile önerilerini oluşturmaktadır.

Deneyimli profesyonellerden oluşan ekibimiz ihtiyaçlarınız doğrultusunda aşağıdaki hizmetleri sağlamaktadır:

  • BT Stratejisi ve Taktik Planı Değerlendirme, Geliştirme ve İyileştirme Hizmetleri
  • BT Operasyon Modeli Tasarımı Danışmanlığı Hizmetleri
  • BT Organizasyon ve Süreç Olgunluğu Değerlendirme Hizmetleri
  • BT Servis Yönetimi Danışmanlığı Hizmetleri
  • BT Varlık Yönetimi Danışmanlığı Hizmetleri
  • BT Altyapı ve Kurumsal Mimari Değerlendirme ve İyileştirme Hizmetleri (Uygulama, Donanım ve Ağ, İşletim Sistemi, Veri Merkezi, Güvenlik)
  • BT Teknoloji Yönelimi ve Satın Alma Danışmanlığı Hizmetleri

 

Lütfen hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçiniz.

Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi