close
Share with your friends

BT Performans Yönetimi Hizmetleri

BT Performans Yönetimi Hizmetleri

BT Yönetişim; etkin BT organizasyon yönetimini ve BT risk yönetimi süreçlerinin organize edilmesini sağlamaktadır.

Kuruluşların stratejik iş hedeflerine ulaşmasında BT Yönetişim oldukça önemli

Kuruluşların stratejik iş hedeflerine ulaşmasında BT Yönetişim’in önemi gittikçe artmaktadır. BT Yönetişim; stratejik iş hedefleriyle BT hedeflerinin uyumunu, etkin BT organizasyon yönetimini ve BT risk yönetimi süreçlerinin organize edilmesini sağlamaktadır.

KPMG size nasıl yardımcı olabilir?

  • BT ve iş süreçlerinizin güncel durumuna ve ihtiyaçlarınıza bütünleştirici bir bakış açısı ile değerlendirilmesi,
  • İş ihtiyaçları gereği BT yeterlilik değerlendirmesi,
  • BT ve İş Stratejilerinin uyumunun değerlendirilmesi,
  • İş ve BT Stratejilerinin uyumunun sağlanması,
  • BT Strateji Planı’nın hazırlanması,
  • Mevcut IT Yönetişim ortamının durumunun belirlenerek Cobit v4.1, Cobit v5 ve ITIL gibi küresel BT Yönetişim Çerçeveleriyle kıyaslanması,
  • Organizasyon yapınıza uygun BT Yönetişim Çerçevesinin belirlenmesi ve uygulanması,
  • Cobit IT Assessment Tool aracılığıyla BT süreçlerinizin olgunluğunun belirlenmesi,
  • Hedeflenen olgunluk seviyelerine ulaşılması için BT Yönetişim Strateji Planı hazırlanması ve Plan’ın bakımı,

Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi