close
Share with your friends

Süreç İyileştirme ve Dönüşümü

Süreç İyileştirme ve Dönüşümü

KPMG Türkiye, süreç dönüşümü için kültür değişikliğinden sistem değişimine kadar tüm iyileşme ve dönüşüm ihtiyaçlarını belirler.

KPMG Türkiye, mevcut süreçlerin analizi ile iyileşme ve dönüşüm ihtiyaçlarını belirler.

Teknolojinin hızla geliştiği ve dijitalleşmenin önem kazandığı rekabet ortamında, şirketlerin “sürekli iyileşme” kültürüne sahip olması rakiplerine göre bir adım önde olmasını sağlar. Sürekli iyileşme kültürünün benimsenmesi ve verimliliğin artırılması, şirketlerin büyüme hedeflerine ulaşmasını hızlandırır.

İhtiyaçlarınız:

 • İş süreçlerinin şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda geliştirilmesi
 • Mevcut iş süreçlerinin analiz edilmesi ve gelişime açık alanların belirlenmesi
 • İş ve süreç verimliliğin artırılması
 • İş süreçlerinin ve şirket operasyonlarının beklenen olgunluğa ulaşması amacıyla süreçlerin iyileştirilmesi
 • Süreçlerin değişen ve gelişen şirket hedefleri doğrultusunda dönüştürülmesi
 • Süreçlere yönelik dijitalleşme fırsatlarının belirlenmesi

KPMG, mevcut durum analizi ile iyileşme ve dönüşüm ihtiyaçlarını belirler. Dönüşümün gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan kültür değişikliğinden sistem değişimine kadar bütün alanlarda destek olur.

Süreç iyileştirme ve dönüşümü kapsamında göz önünde bulundurduğumuz bileşenler:

 • Değerler
 • Stratejik Hedefler
 • Liderlik ve Sorumluluk
 • Süreç Yapısı
 • Teknoloji Kullanımı

KPMG Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

 • İş süreçlerinin en iyi uygulamalar ile kıyaslanarak, hızlı ve kolay gelişim fırsatlarının sunulması
 • Süreç sahiplerinin, süreç üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi
 • Yeni teknolojilerin uygulanabilirliğinin araştırılıp, teknoloji yol haritasının belirlenmesi
 • İyileştirilen süreçlere ilişkin akışların oluşturulması
 • Şirketin değerleri dikkate alınarak değişim yönetiminin gerçekleştirilmesi

 

Süreç Danışmanlığı (PDF 1.5MB)

Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi