close
Share with your friends

Referanslar

Referanslar

Çözümlerimizden örnekler görün.

Çözümlerimizden örnekler görün.

ÖRNEK VAKA 1: OTOMOTİV ŞİRKETİ - SATIN ALMA MÜKEMMELİYETİ


Müşterimizin Durumu:

Bir otomotiv tedarikçisi KPMG’den mevcut satın alma fonksiyonunun öne çıkan bir organizasyon haline getirilmesini ve geleceğe yönelik stratejilerinin geliştirilmesini; bunun ardından da bir satın alma maliyeti düşürme projesinin gerçekleştirilmesini talep etmiştir.

KPMG’nin Yaklaşımı:

  • KPMG mevcut satın alma fonksiyonunu her yönüyle analiz etmiş, yeni bir organizasyonel yapı geliştirerek stratejik, taktiksel ve operasyonel süreçleri birbirinden ayırmış ve geleceğe yönelik görevleri ve rolleri tanımlamıştır.
  • KPMG, projenin bir sonraki kısmında yeni satın alma ve kategori stratejilerini (kategori yönetimini) tasarlamış, geliştirmiş ve uygulamaya koymuştur.
  • KPMG son olarak kategorilere göre yapılan doğrudan ve dolaylı ürün harcamalarını (harcama şeffaflığını) analiz ettikten sonra maliyet düşürme inisiyatiflerini tespit etmiş ve mevcut tedarikçi şartlarının yeniden görüşülmesiyle maliyetlerde %12 oranında bir düşüş sağlamıştır.

 

ÖRNEK VAKA 2: MOBİL TELEKOM OPERATÖRÜ - ORTAK FİNANSAL HİZMETLERİN DÖNÜŞÜMÜ

 

Müşterimizin Durumu:

Müşterimiz, finans fonksiyonu için kalite ve verimliliği artırmayı, eş zamanlı olarak da maliyetlerin düşürülmesini amaçlamaktadır. Bunun için merkezi bir finans ve kontrol organizasyonunun oluşturulmasını hedeflemiştir. 

KPMG’nin Yaklaşımı

KPMG üst düzey bir süreç ve kalite yönetim çerçevesinin tanımlanmasına yardımcı olmuş, ülke içindeki birimlerin merkezileştirilmesine, sadeleştirilmesine ve bazı faaliyetlerin yurt dışına taşınmasına destek vermiştir. KPMG ayrıca personel optimizasyonuna yönelik bir neden-sonuç analizi yürütmüş, dönüşüm sürecini ilerletmiş ve yeni organizasyonla birlikte faaliyetlerin yeniden başlatılmasını sağlamıştır.
 

Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi