close
Share with your friends

Ortak Hizmetler ve Dış Kaynak Kullanımı

Ortak Hizmetler ve Dış Kaynak Kullanımı

Etkin bir ortak hizmet ve dış kaynak stratejisiyle maliyet yaratan fonksiyonları yukarıya taşıyın.

Etkin bir ortak hizmet ve dış kaynak stratejisiyle verimlilik sağlayın.

İşletmeler, daha yüksek bir verimlilik sağlamak, maliyetleri düşürmek, riskleri en aza indirgemek ve hizmet kalitesini iyileştirmek için; temel yetkinliklere/katma değerli faaliyetlere daha çok odaklanarak ve firma içi hizmetleri dönüştürerek rekabet etmekteler. Bizim bakış açımıza göre bu öncelikler değerlendirildiğinde; etkin bir ortak hizmet ve dış kaynak stratejisinin uygulanması zorunlu bir hal almakta. Bu noktada, sunduğumuz hizmet stratejiden uygulamaya kadar uzanan yaşam döngüsünü kapsamaktadır:

  • Mevcut süreçler, BT görevleri ve sorumlulukları için “sağlık kontrolü” yapılması
  • Ortak hizmet ve dış kaynak stratejisinin ve uygulama planının geliştirilmesi
  • Ortak hizmet faaliyet modelinin entegrasyonu
  • Ortak hizmet modeli için gereken iş faaliyetlerinin modellenmesi ve tedarikçi firmaların seçimi
  • Süreçlerin, bilgi akışlarının ve temel olmayan fonksiyonların merkezileştirilmesi ve yeniden tasarlanması
  • Personele eğitim verilerek değişim yönetiminin desteklenmesi

Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi