close
Share with your friends

İnsan ve Değişim

İnsan ve Değişim

İK fonksiyonu ile insan kapasitesini doğru kullanın ve geliştirin.

İK fonksiyonu ile insan kapasitesini doğru kullanın ve geliştirin.

Bu hizmetimiz kapsamında, organizasyonunuzun hedeflerine ulaşması için insan kaynağı kapasitesine odaklanarak; yeteneklerin tercih ettiği ve bağlı kaldığı bir kurum olma yönünde adım atarız. Ayrıca; doğru insanların doğru yetkinlikler ve deneyimler çerçevesinde, sürekli değişime ayak uyduracak ve motivasyon sahibi olacak şekilde yönetilmesi için size yardımcı oluruz. İK fonksiyonuna odaklanarak, İK ve yönetim süreçlerinin entegre şekilde çalışmasını sağlamak ve insan kapasitesi stratejileri belirlemek üzere bağlantılı İK stratejileri, programları ve planları geliştiririz.
Son olarak, şirketinizin büyük bir değişikliği başarması ve sürdürülebilir hale getirmesi gerektiğinde, sürece dahil olan ve süreçten etkilenen insanların, değişime tutunması ve yeni iş düzeninde katılımcı olması için her iki faktör birbirine entegre edilir.

KPMG müşterilerine şu konularda danışmanlık sağlayabilir:

Davranışsal değişim yönetimi: Değişimi hızlandırmak ve sürdürülebilir hale getirmek,

Yetenek yönetimi: İnsan kapasitesinin tanımlanması ve geliştirilmesiyle stratejilerin uygulanabilirliğini garanti etmek,

Organizasyon Dizaynı & Gelişimi: Etkin ve etkili organizasyonel tasarımlar yaratmak,

İK fonksiyonu optimizasyonu: Daha kapsamlı bir insan yönetimi stratejisi için doğru modelli bir İK departmanı inşa etmek,

İş gücü optimizasyonu: Stratejik ve operasyonel işgücü planlaması çözümleriyle daha derin bir bakış açısı sağlamak.

Tüm bu değişiklikleri ise;

  • Üst düzey yönetim kadrosunu strateji ve performans amaçları doğrultusunda bir araya getirerek,
  • Hissedarları dahil ederek,
  • Vizyon oluşturup ve değişim için bir proje yaratarak,
  • Başta İK olmak özere çeşitli destekleyici birimleri düzenleyerek,
  • Kültürel değişime teşvik ederek,
  • Etkin performans yönetimi yaratarak destekler.


Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi