close
Share with your friends

Birleşme Sonrası Entegrasyon

Birleşme Sonrası Entegrasyon

Sorunsuz ve etkin bir “birleşme / satın alma” süreci yönetin.

Sorunsuz ve etkin bir “birleşme / satın alma” süreci yönetin.

Birleşme ve satın alma faaliyetlerinde; verimliliğin artırılması, çakışan süreçlerin elimine edilmesi, finansal liderlik ve birleşen kuruluş içerisinde bilgi bütünlüğünün sağlanması için, çok sayıda departmanın bütünleşik yapıya kavuşması gerekmektedir.

Bu tür dönüşümsel projelerde, iş hedeflerinin ve performans sonuçlarının başarılı olmasını sağlamak için; yeni süreç ve kontrollerin benimsenmesi, yeni iş modellerinin hayata geçirilmesi veya kurumların yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Bizim bakış açımıza göre, ilk stabilizasyon dönemi (“ilk 100 gün”); geçiş düzeninin, süreçlerin ve teknolojilerin kurulması ile bütün departmanların uzun vadede entegrasyona hazırlanılması açısından kritiktir. Bu noktada birleşme sonrası entegrasyon hizmetimiz kapsamında aşağıdaki noktalarda destek olmaktayız:

  • Hedef faaliyet modeli geliştirilmesi
  • Yapısal ve süreçlere ilişkin kesişimlerin önlenmesi
  • Yetenek ölçümlerinin ve roller için uygunluk analizlerinin gerçekleştirilmesi
  • Verimlilik açısından teknoloji sağlayıcı unsurların yerleştirilmesi

     

Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi