close
Share with your friends

Pazara Giriş ve Farklılaşma

Pazara Giriş ve Farklılaşma

360 derece bir pazara giriş stratejisi ortaya koyun ve rekabette öne çıkın.

360 derece bir pazara giriş stratejisi ortaya koyun ve rekabette öne çıkın.

Pazar olgunlaştıkça ve rekabet kızıştıkça, müşterilerimizin farklılaşma stratejisinin değişmesi ve dönüşmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda bizim bakış açımıza göre, farklılaşmanın gerçek değeri; teknolojiyi, ürün/fiyatı, hizmeti ya da pazara giriş stratejisinin tümünü ya da birkaçını dönüştürmekte saklı olabilir. Hedeflenen dönüşüm konusundaki yatırımın getirisine dair beklentiler, günümüz için çekici olsa bile; bugün alınan kararlar uzun vadeli sonuçlar doğuracağından, pazar hakkında yetersiz bilgi sahibi olmak ya da yetersiz planlama, girişimi negatif etkileyebilir.Müşterilerimizin doğru farklılaşma stratejisini bulmalarına, bilgi boşluklarını doldurmalarına ve pazar hakkında katma değer yaratan bilgiye sahip olmalarına yardımcı oluyoruz. Aşağıdaki adımları atarak strateji ve uygulama planı geliştirme, yeni bir pazara girişte oluşacak fırsatlar ve riskleri tahminleme ve bunlara karşı hazırlanma konusunda destek veriyoruz:

  • Müşterilerimizin vizyonuna uygun olarak doğru farklılaşma stratejisini belirlemek.
  • Hedef pazarları değerlendirmek, en yüksek potansiyele sahip müşteri segmentlerini önceliklendirmek ve büyüme için en iyi işleyecek pazara giriş stratejisini geliştirmek.
  • Bu segmentlerin ihtiyacını karşılamak ve katma değerli ürün/hizmetleri tasarlamak amacıyla, operasyonel ve ticari bir uygulama planı sunmak.

Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi