close
Share with your friends

Şirket Hazinesi ve Sermaye Harcamaları

Şirket Hazinesi ve Sermaye Harcamaları

Finansal risk belirlemesi, ölçümü ve risk raporlaması için artan şeffaflık talebini karşılayın.

Finansal risk belirlemesi ve risk raporlaması için artan şeffaflık talebini karşılayın.

Temel hazine hizmetlerimiz; büyük ölçekli kurumlardaki nakit yönetimi, finansal risk yönetimi, hazine operasyonları ve risk odaklı performans ölçümüyle ilgili faaliyetleri içerir. Finansal risk belirlenirken, ölçülürken ve risk raporlaması yapılırken yüksek şeffaflık sağlanması amaçlanır.

Hizmetimiz kapsamında:

  • Faiz oranı, döviz ve/veya emtia dalgalanmaları nedeniyle yüksek nakit akışı ve gelirlerde dalgalanma tespiti yapılır.
  • Herhangi bir zamanda finansal risklerin yönetilmesini ve likidite sağlanabilmesini garanti edebilmek için, entegre planlama yaklaşımına göre hareket edilir.
  • Nakit tahmini için nakit akışını etkileyen kalemler tanımlanır ve izlenir.
  • Hazine fonksiyonunun incelenmesi, değerlendirilmesi ve tasarlanması (örn. banka seçimi, süreç tasarımı, sistem seçimi ve uygulama) aşamaları uygulanır.
  • Şirket açısından en etkili hazine sistemi seçilerek, hazine raporlamasını ve şeffaflığını geliştirmek için hazine birimi sadeleştirilir ve otomatize edilir.

Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi