close
Share with your friends

Referanslar

Referanslar

Çözümlerimizden örnekler görün.

Çözümlerimizden örnekler görün.

ÖRNEK VAKA 1: PERAKENDE GRUBU - İŞLETME SERMAYESİ ANALİZİ

Müşterinin durumu:

KPMG, grubun nakit yönetimini daha etkin bir şekilde sağlama ve gerekli fonlarla ilgili daha fazla bilgi edinme ihtiyacı duyan bir perakende grubuyla çalıştı. Müşteri, kısa ve orta vadeli nakit akışı ve gerekli fonlarla ilgili ve beklenen piyasa değişikliklerini tahmin etme konusunda bilgiye ihtiyaç duydu.

KPMG'nin yaklaşımı:

KPMG ekibi, iki iş akışını (Nakit Akışı Tahmini, İşletme Sermayesi Analizi) tamamladı ve müşterinin nakit akışı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasına yardımcı oldu, tahmin süreçlerini iyileştirdi, işletme sermayesi bileşimi, trendler ve geliştirilmesi gereken alanlar hakkında bilgi sundu. Buna ilave olarak, iş birimlerinin işletme sermayesi performansını değerlendirmek üzere yeni bir model tasarlanmış ve hayata geçirilmiştir.

 

ÖRNEK VAKA 2: ÇELİK PAZARINDAKİ TEKNOLOJİ VE SERMAYE MALLARI GRUBU – HAZİNE BİRİMİ İNCELEMESİ

Müşterinin durumu:

Hazine departmanı günlük iş potansiyelini güçlendirecek uygulamaları geliştirmeye odaklanan bir müşteri, KPMG ile iletişime geçti. Müşteri, süreçlerinin iyileştirilmesi konusunda tavsiye istiyordu.

KPMG'nin yaklaşımı:

Müşterinin hazinesi, organizasyonu, süreçleri, metodolojisi ve BT sistemleri hakkında somut önerilerle desteklenen güçlü ve zayıf yönler hakkında ayrıntılı bir açıklamayla beraber tam kapsamlı ve kıyaslamalı olarak bilgilendirildi. KPMG, hazine raporlaması, görevlerin ayrılığına dair organizasyonel düzenlemeler, operasyonel çerçeve (yetkilendirmeler, limitler, vb.), mevcut süreçler ve iç kontrol sistemi, BT fonksiyonelliği ve risk yönetimi (döviz, faiz, emtialar), döviz kurunun, faiz oranının ve emtia türev araçlarının piyasaya göre değerlemesini sundu.

Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi