close
Share with your friends

Yatırım stratejisi

Yatırım stratejisi

Müşterilerimize stratejik yatırım kararlarında pazarın üzerinde getiriler elde etmelerinde yardımcı oluyoruz.

Müşterilerimize stratejik yatırım kararlarında yardımcı oluyoruz.

Birleşme ve satın almalar (M&A), sermayenin yeni şekillerde kullanılmasıyla büyümeyi hızlandırabilir. Organik büyüme zaman alır ve genellikle yeni yetkinlikler geliştirilmesini gerektirir. Birleşme ve satın almalar ise, yeni pazarlara, satış ve dağıtım kanallarına ve yetkinliklere doğrudan erişim imkanı sunar, şirketlerin yapılarını, operasyonlarını ve maliyetlerini optimize ederek büyümeyi hızlandırır. Portföy varlıklarını elden çıkararak kurumsal yapıyı sadeleştirmek de şirketlere yeniden odaklanma ve yeniden yatırım imkanı vererek artı değer yaratır.

Birleşme ve satın alma oldukça zorlu bir süreçtir ve çoğu işlem başarısızlıkla sonuçlanır.

KPMG Küresel Strateji Grubu (GSG), alışılageldik düşünme yapılarını sorgulayarak, sektörel uzmanlığı ve içgörüsü ile yatırımcı gözünden, yerinde destek sunarak değer yaratmaya yardımcı olur. GSG’nin birleşme ve satın alma yaklaşımı aşağıdaki temel sorulara odaklanır:

 • Hedef şirket, yeni ve sürdürülebilir büyümeyi nasıl sağlayabilir?
 • Hedef şirketin müşteri tabanı alıcı şirket için ne kadar değerlidir ve alıcının mevcut müşteri tabanıyla örtüşmekte midir? Hedefin mevcut satış kanalları kârlı mıdır?
 • Bu anlaşma yeni yapıyı nereye getirir?
 • Hedefler, yetkinlikler ve yapı yeterince anlaşılmış mıdır?
 • Hangi maliyet ve yatırım sinerjileri ne kadarlık bir zaman içinde elde edilebilir?
 • Birleşme zorluk ve maliyetleri ne boyutta olacaktır?

GSG, finansman yaratma konusunda stratejik ve finansal danışmanlık sunar, yatırım yapılacak alanların belirlenmesine yardımcı olur, yeni fırsatları belirler ve birleşme ve satın alma anlaşmalarından önce, anlaşma sırasında ve anlaşmadan sonra güçlü bir birleşme ve satın alma desteği sunar:

 • Hedef şirketin belirlenmesi ve analizi
 • Birleşme ve satın alma (alıcı taraf, satıcı taraf) incelemeleri (due-diligence) ve sinerji fırsatları
 • Ortak girişim (joint venture) ve ortaklık stratejisi
 • Refinansman ve yeniden yapılandırma
 • Çıkış stratejileri, elden çıkarma ve bölünmeler
 • Halka arz desteği
 • Birleşme/ayrılma planlaması ve uygulaması
   

Aşağıdaki vaka örnekleri, GSG’nin, “9 Levers of Value” metodolojisinin ön planda olduğu anlaşma stratejisi yaklaşımını ortaya koymaktadır:

 

Özel bir sermaye şirketinin (private equity), bir Nesnelerin İnterneti (IOT) varlığından piyasadaki en yüksek getiriyi elde etmesine yardımcı olduk.

Özel bir sermaye yatırımcısı, bir Nesnelerin İnterneti toplayıcısının (aggregator) elden çıkarılması işleminden oldukça yüksek bir getiri elde etmeyi amaçlıyordu. GSG ekibimiz, dünya genelinde yüksek büyüme fırsatlarını inceleyerek, şirketin müşteri tabanını, platform varlıklarını ve güçlü yönlerini analiz ederek ve dolaylı satış kanallarının ekonomik unsurlarını değerlendirerek, çıkış planlarını şekillendirecek stratejik düşünce ve sektörel içgörü sundular. GSG, şirket yönetiminin hedeflerini gerektiği gibi sorgulayıp şirketin iş ve finansal modelini güçlendirerek, piyasadaki en yüksek değerlemeyle başarılı bir çıkış gerçekleştirilmesini sağladı.

 

Sahra Altı Afrika’da, satın alma sinerjilerini doğru kullanarak müşteri ve teknoloji odaklı lider bir finans kuruluşunun oluşmasını sağladık

Bir finansal hizmetler sağlayıcısı, stratejik şirket satın alma işlemleriyle 2020 yılına kadar Sahra Altı Afrika bölgesinde müşteri odaklı ve teknoloji ağırlıklı lider bir finans kuruluşu olmayı hedefliyordu. GSG, yapılan satın almaların hedeflenen değeri yaratmasına yardımcı olmak amacıyla bütünsel bir 9 Levers of Value yaklaşımı sağladı.

Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi