close
Share with your friends

Yaklaşımımız

Yaklaşımımız

İnovasyondan sonuçlara doğru giderek “Değer” üretmeye, korumaya ve iletmeye odaklanırız.

İnovasyondan sonuçlara doğru giderek “Değer” üretmeye, korumaya ve iletmeye odaklanırız.

“Değer” herkes için farkı bir şey ifade eder: itibar, finansal performans, hissedar getirisi, müşteri memnuniyeti ve sadakati, toplumsal kalkınma, bütçe dengeleme, istikrar ve çeviklik, vb. Bazı durumlarda “Değer” büyüme, operasyonel verimlilik, dönüşüm, dijital değişimler ve birleşme ve satın almalar olarak da tanımlanır.

9 LoV genel müdürlerin ve yöneticilerin stratejilerini belirlerken ve uygularken kullandığı finansal, ticari ve operasyonel modellerin anahtar unsurlarını temsil eder. Bu iskelet yapı ve yaklaşım şirket çapında kurum stratejilerinin uygulanmasında kullanılabileceği gibi iş kolu bazında stratejilerin uygulanmasında da kullanılabilir. 9 LoV büyük uluslararası kurumlardan, küçük çaplı ulusal teşebbüslere, şahıs şirketlerden halka açık şirketlere, kar amaçlı kuruluşlardan kar amacı gütmeyen kuruluşlara; her tip şirket için uygulanabilir niteliktedir.

Biz 9 LoV’yi 20 yıldan uzun bir süredir, müşterilerimize “Değer” oluşturmak, onların “Değer”lerini korumak ve bu “Değer”leri onlara sunmak için kullanıyoruz. Bu stratejik çerçeve verilen kararların ve işin tüm dinamiklerinin amaçlanan ve amaçlanmayan stratejik, finansal ve operasyonel sonuçlarına odaklanacak şekilde dizayn edilmiştir.

Bu bakış açısı ile planlama ve uygulama aşamalarında daha net ve açık bir görüş ile birlikte kontrol sağlayan güçlü ve pratik bir stratejik çerçeve sağlıyoruz.

Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi