close
Share with your friends

Operasyonel strateji ve maliyet

Operasyonel strateji ve maliyet

Karlılık iyileştirme ve etkin kaynak dağıtımıyla müşterilerimizin istedikleri pazarlarda kazanmalarını sağlıyoruz

Şirketlerin kaynaklarını etkili kullanmasına yardımcı oluyoruz.

KPMG Küresel Strateji Grubu (GSG) olarak müşterilerimize, operasyonel modellerini kendi finansal hedefleri ve stratejik amaçlarıyla uyumlu hale getirmelerinde destek oluyoruz. Temelini “9 Levers of Value” konseptinin oluşturduğu bu yaklaşımımız, performans, görünürlük ve kontrol alanlarında doğru zamanda iyileştirmeler sağlayarak uzun vadeli operasyonel etkiler yaratmayı hedefliyor.

Gün geçtikçe artan müşteri beklentileri, hızlı piyasa değişimleri, teknolojik değişimler, piyasadaki yeni oyunculardan kaynaklanan etkiler, yükselen regülasyon ve itibar riski, ve hissedarların performans denetim isteğindeki artış, liderleri kısa vadeli maliyet iyileştirmelerini ve uzun vadeli değişim ihtiyaçlarını dengeleyerek, uyguladıkları operasyonel stratejileri sürekli olarak yeniden değerlendirmeye mecbur bırakıyor.

Burada ortaya çıkan asıl soru ise organizasyonların iş stratejilerini uygulamak ve hissedar değerini maksimum seviyeye çıkarmak için yeterli uygunluğa sahip olup olmadığıdır.

İşletmelerin, çalışma modelini sıklıkla yeniden değerlendirmelerine sebep olabilecek birkaç tetikleyici bulunuyor. Bunlar:

  • Piyasada meydana gelen ciddi değişimler, rekabet dinamikleri ve/veya iş stratejisi
  • Performans ve finansman açıkları
  • Karmaşık ve verimsiz operasyonel model yapıları
  • Teknolojiden veya düzenleyici otoriteden kaynaklanan değişimler

GSG olarak, müşterilerimize, uyguladıkları operasyonel modeli kendi iş stratejileri ve finansal hedefleriyle uyumlu bir hale getirerek değer üretmelerine yardımcı oluyoruz. Söz konusu uyum sürecini aşağıdaki şekilde yürütüyoruz:

  • Stratejik kararları sorgulamak da dahil olmak üzere, operasyonel modeli iş stratejisi ve finansal hedeflerle uyumlu hale getirmek için gereken değişimleri belirleyerek,
  • İşletme için en uygun çözümü saptamak amacıyla bir dizi alternatif operasyonel model seçeneği geliştirip, bunları test ederek fırsat ve riskleri belirleme, verimlilik fırsatlarını ölçme ve önceliklendirme arasında bir denge kurarak maliyet optimizasyonu ve yatırıma yönlenebilecek kaynak oluşumu sağlayarak
  • Süreçleri, organizasyon yapılarını, karar verme süreçlerini ve ödüllendirme yapılarını düzene koyup uyumlu hale getirerek
  • Gerekli değişimleri başarıyla hayata geçirmeye yönelik bir değişim programını tasarlayarak
Dünya çapında faaliyet gösteren bir meşrubat imalatçısının üç yılda karlılık iyileştirmesi ile 200 milyon dolar kazanç sağlamasına yardımcı olduk.
 
Avrupa’daki durgunluk ortamında, pazardaki düşük hacimsel büyüme ve bünyesine kattığı yerel marka organizasyonları nedeniyle küresel bir meşrubat firmasının Avrupa bölgesi, grubun karlılık hedeflerini tutturmak için büyük bir savaş veriyordu.
 
GSG uzmanlarından oluşan bir ekip; hızlı bir değer teşhisiyle ciddi karlılık iyileştirme fırsatlarını ve operasyonel modelde yapılması gereken değişiklikleri belirleyerek, müşteriye yıllık 200 milyon dolar tasarruf ettirecek üç yıllık bir dönüşüm programı oluşturdu.
 
Büyük bir değerli maden şirketinin operasyonel modelini optimize ederek, 500 milyon dolar değer iyileştirmesi sağladık.
 
Küresel ölçekte değerli bir maden şirketi; zorlu makroekonomik koşullar, arz fazlası olan bir piyasa, maliyet enflasyonu ve yoğunlaşan rekabetle karşı karşıyaydı. GSG uzmanlarımız verimliliği artıran ve piyasadaki talebe uygun stratejik hedeflerle desteklenen bir operasyonel model tasarladı. Çalışma sonucunda, yıllık 500 milyon dolar tutarında bir değer iyileştirmesi sağlandı.
 

Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi