close
Share with your friends

Kurumsal dönüşüm

Kurumsal dönüşüm

Müşterilerimize portföylerini, iş ve operasyonel modellerini yeniden şekillendirmeleri sürecinde yardımcı oluyoruz.

Şirketlerin iş ve operasyonel modellerini yeniden tanımlamalarını sağlıyoruz.

Günümüzün dinamik pazar ortamında dönüşüm konusunda istekli olmayan şirketler pazar gerçeklerinden kopma riskiyle karşılaşabilirler. Aşağıdaki faktörler kurumsal dönüşümün gerekliliğine işaret eder:

  • Hem iş modelini, hem operasyonel modelini etkileyen yıkıcı dış güçler
  • Portföy varlıkları arasında hayata geçirilmemiş sinerjiler ve portföyde bulunan önemli verimsizlikler
  • Paydaş çıkarları arasında uyumsuzluklar
  • Net bir finansal hedef bulunmaması.

Kurumsal dönüşüm, ufak bir değişim değildir. Kuruluşun değer önermesinde, rekabet biçiminde ve temel faaliyetlerinde köklü değişiklikler yapılmasını gerektirir. Dönüşüm çoğu zaman zorlu bir süreçtir ve çalışanların güçlü bir direnciyle karşılaşabilir. KPMG’nin Küresel Strateji Grubu (GSG), dönüşümün gerçekten gerekli olup olmadığını ve gerekliyse bunun kapsamının ne olması gerektiğini belirleme konusunda şirketlere yardımcı olur. Zira bu sorun şirketin mevcut rotasında sadece yenilikler yaparak veya biraz daha hızlı hareket ederek çözülebileceği gibi, kademeli bir değişim veya köklü bir rota değişimi gerektirebilir. İşte bu noktada kurumsal dönüşüm devreye girer.

GSG, dönüşümü başarıya ulaştırmak için stratejik düşünme biçimi ve pratik becerilerini kullanarak kurumsal dönüşümü tasarlama ve planlamanın yanı sıra, hayata geçirme konusunda da fark yaratmaktadır. GSG, firmaların kurumsal dönüşümlerini tasarlamaları, planlamaları ve uygulamaları sırasında şu sorulara yanıt bulmalarına yardımcı olur:

  • Pazar dinamiklerindeki güncel değişiklikler de dikkate alındığında, şirketin stratejisi nasıl yenilenmeli veya değiştirilmelidir?
  • Şirketin iç ve dış algısını güçlendirmek ve şirket hedefleriyle iş modellerinin uyumlu hale gelmesini sağlamak için neler yapılabilir? Mevcut portföy nasıl yönetilmelidir ve kurumsal merkezin rolü nasıl geliştirilebilir?
  • Alınacak geniş çaplı dönüşüm kararlarının şirket birimleri ve iş modeli üzerinde amaçlanan ya da amaçlanmayan ne tür sonuçları olabilir?
  • Şirket bu dönüşümü gerçekleştirmeye ne kadar hazırdır ve bu yolda şirketi ne tür zorluklar beklemektedir?

GSG’nin kurumsal dönüşüm konusundaki yaklaşımı, kurum içi uyumu sağlayarak ve müşterilerin gelecekte olmaları gereken noktadan bugün oldukları noktaya doğru tüm dönüşüm sürecinin ideal haritasını çizerek, hedefe ulaşılabilmesi için nelerin ne zaman yapılması gerektiğini ortaya koyar.

GSG’nin yaklaşımı, birden fazla yılı kapsayan stratejik planlama, sermaye tahsisi, portföy ve sinerji analizleri, senaryo planlaması, kurumsal merkez tasarımları ve diğer kurumsal ölçekte modüler hizmetler için uygulanabilecek temel çerçeveyi ortaya koyar.

Aşağıdaki vaka örnekleri, kurumsal dönüşüm sürecinde GSG’nin farklı yaklaşımını benimsemenin müşterilerimize ne kadar olumlu sonuçlar doğurabildiğini göstermektedir:

  • Bir yatırım yönetimi şirketinin faaliyet kârı, küresel dönüşüm süreci sayesinde %300 artırıldı.

Çok uluslu bir yatırım şirketi, oldukça güçlü bir coğrafi varlığın yanı sıra kapsamlı bir üretim ve dağıtım yetkinliğine sahip olmasına rağmen istediği pazar payına ulaşamıyor ve yeterli finansal performansı sergileyemiyordu. GSG ekibimiz, müşteriye performansın canlandırılmasına, artı değer yaratılmasına ve firmanın rakiplerinin önüne geçmesine yardımcı olan bir entegrasyon ve dönüşüm stratejisi sağladı.

  • Üç yıl içinde iki haneli negatif kâr marjlarından iki haneli pozitif kâr marjlarına ulaşıldı.

Petrol endüstrisinin geçmiş on yıllar boyunca değişimini yansıtan, karmaşık ve düşük performanslı bir iş portföyüne sahip olan ve sektörde yaşanan hızlı değişimden önemli ölçüde etkilenmeye başlayan Asyalı bir petrol rafinerisi, üç yıl içinde yeniden kârlı günlerine dönmeyi hedefliyordu. GSG, hangi iş kollarının yeni yatırımlarla büyütülmesi, hangi iş kollarından çıkılması gerektiği ve portföydeki iş modelleri ve operasyonel modellerin nasıl birbiriyle uyumlu hale getirilip daha fazla sinerji yaratılabileceğini belirledi. Şirket, dönüşümü başarıyla tamamlayarak yeniden kâra geçti.

Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi