close
Share with your friends

Büyüme stratejisi

Büyüme stratejisi

Müşterilerimize finansal hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak büyüme fırsatlarını yakalayıp bu fırsatlardan faydalanmalarında yardımcı oluyoruz.

KPMG büyüme stratejisi, firmaların büyüme potansiyellerini açığa çıkarır.

Büyüme, genellikle CEO’ların önde gelen gündem maddeleri arasındadır. Şirketler, yeni teknolojilerin, değişen yönetmeliklerin, farklılaşan müşteri ihtiyaçlarının ve sektörel yakınlaşmaların neden olduğu yapısal değişimlere yanıt vermek için genelde agresif büyüme stratejileri uygularlar. Ancak, büyümeyi başarmak son derece zordur ve pek çok kuruluş büyüme hedeflerine ulaşamaz ve/veya bunları sürdüremez.


Deneyimlerimiz, bu başarısızlığın çeşitli nedenleri olduğunu göstermektedir:

 • Hayata geçirilemeyecek bir strateji belirlenmesiyle sonuçlanan, gerçekçi olmayan büyüme hedefleri
 • Karar uygulama yetkinliklerinin ve kapsamının göz önüne alınmaması
 • Yönetim takımının aynı sayfada olmaması 
 • Paydaş desteğini alamama
 • Değişen pazar ve müşteri ihtiyaçlarına yanıt verebilecek değişimi ve yenilikleri gerçekleştirememe

 

Küresel Strateji Grubu’nun (GSG), kademeli değişime dayalı büyüme ve yüksek performansa ulaşmaya yönelik yaklaşımı, şu tür sorulara yanıt verir:

 • Yeni gelir ve kâr havuzlarına nasıl erişilebilir?
 • Yeni pazar ve segmentlere, kısa sürede ve kârlı bir şekilde nasıl girilebilir?
 • Büyümeyi sağlayacak yenilikçi ürünler nasıl geliştirilip ticarileştirilebilir?
 • Yeni müşteriler nasıl çekilebilir, müşteri sadakati nasıl artırılabilir?

 

GSG’nin yaklaşımı, müşterilerin büyüme hedeflerine ulaşabilmelerini sağlayacak öncelikli bir büyüme alanları grubu belirlemeye ve bunu hayata geçirmeye dayanır. 9 Levers of Value’ya dayanan bu farklı yaklaşım, müşterilere aşağıdaki gibi faydalar sağlamak üzere tasarlanmıştır:

 

 • İlgili fırsatları bir araya getirir, kurum içi işbirliğini ve verimliliği güçlendirir
 • İçgörü yaratır ve yatırımların zamana yayılarak kademeli bir şekilde yapılmasını sağlar
 • Hedeflere ulaşmak için farklı yollar sunar ve fırsat portföyünü çeşitlendirerek riski minimize eder. Bir fikir başarısız olsa da, şirket güçlü kalır
 • Gerekli yetenek ve yetkinlikleri, zaman kısıtlamalarını ve risk iştahını dikkate alarak gerçekçi bir plan sağlar 
 • Büyümeyi, şirketin DNA’sına işlemiş bir yetkinlik gibi kurumsallaştırarak sürdürülebilir büyümeyi mümkün kılar
 • Yeni büyüme fırsatlarının, momentumu ve ilerlemeyi ölçmeye yönelik özel metrikler aracılığıyla bir yatırımlar portföyü olarak kesintisiz bir şekilde yönetilmesini sağlar

 

Aşağıdaki vaka örnekleri, GSG’nin büyüme platformları yaklaşımının çeşitli müşteri sorunlarını nasıl etkin bir şekilde çözdüğünü ortaya koymaktadır:

 

Küresel bir petrol ve gaz şirketinin pazarı değiştirmesine yardımcı olduk

Büyük bir küresel petrol ve gaz şirketinin otomotiv yağlayıcıları bölümü, pazarda çığır açmayı vaat eden, devrim yaratacak yeni bir yağlama teknolojisi icat etmiş ve bunun patentini almıştı. GSG ekibimiz, oyunun kurallarını değiştirecek bu yeni teknoloji için etkin bir piyasaya sürme stratejisi, değer odaklı bir fiyatlama ve güçlü bir işletme modeli geliştirilmesine yardımcı oldu.

 

Uzun süredir düşük performans sergileyen çok uluslu bir şirketin Çin’de çift haneli organik büyüme kaydetmesine yardımcı olduk

Çok uluslu bir sanayi şirketi, Çin’deki faaliyetlerinde büyüme güçlükleri yaşıyordu. GSG ekibimiz, şirkete müşteri merkezli bir iş modeli benimseterek ve şirketin operasyonel modelini yeniden yapılandırarak şirketin iki haneli, kârlı bir büyüme kaydetmesine yardımcı oldu.

Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi