close
Share with your friends

Strateji ve Operasyonlar

Strateji ve Operasyonlar

KPMG'nin Global Strateji Grubu, günümüz piyasasında stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda yeni bir bakış açısı sunuyor.

Stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda yeni bir bakış açısı

Yenilikten Sonuçlara

KPMG Küresel Strateji Grubu’nun (GSG) ve onun bir parçası olan KPMG Türkiye’nin misyonu, müşterileri için değer yaratmaktır. GSG, müşterilerinin finansal performans ve yatırım getirilerini, risk ve yenilikler ile dengelemelerine yardımcı olmaktadır.

Sürekli hareket halinde olan piyasalarda ve faaliyet gösterilen pazarlarda, değer yaratma, değer koruma ve yenilik parametreleri arasındaki dinamiklerin sürekli olarak yenilenmesi gerektiğine inanıyoruz. Sektörleri yeniden şekillendiren yıkımın güçlerini dizginlemek için, geleneksel düşünceye meydan okuyan bakış açıları ve kanıtlar geliştirmek amacıyla piyasa katılımcılarıyla birlikte çalışıyoruz.

Sektör yakınlaşması, endüstrileri ve kuruluşları çarpışma rotalarına sürüklediği için, hem fırsatlar hem tehlikeler kendilerini yeni piyasalar, teklifler, kanallar, teknolojiler ve davranışlar şeklinde gösteriyor. Farklı endüstrilerden kuruluşlar piyasada birbirleriyle ilk kez karşılaştıklarında ve bu karışıma yıkıcı yeni girişimciler de katıldığında, etki daha karmaşık ve daha az öngörülebilir oluyor. Fakat bu durum genellikle
iş modellerinin daha kısa ömürlü olmasına yol açıyor.

Yani, yatırım getirisi tahsis etme ve yaratma görevi giderek daha da zorlaşıyor. Birçok kuruluş bir yandan daha çevik ve etkin davranma gerekliliğiyle yüzleşirken bir yandan da strateji ve operasyonlar üzerinde daha fazla kontrol ve görünürlük sağlamak durumunda kalıyor. Bu durum, finans, işletme ve çalışma modellerinin hizalanmasının önemini artırıyor.

Araştırmalarımız ve deneyimlerimiz, cesur davranan, değişim peşinde koşan ve işletme, piyasa, teklif ve marka, müşteri ve kanal portföyleri hakkında yeniden düşünmeye hazırlıklı olan kuruluşlar açısından ciddi fırsatların olduğu inancımızı pekiştiriyor.

GSG profesyonelleri, kuruluşlara ve yönetici ekiplerine değişim, büyüme, uyum sağlama, şekillenme ve yıkıcı güçlere yanıt verme konularında yardımcı oluyor. Dinamik piyasalarda büyümek için gerekli çeviklik, müşteri merkezlilik ve operasyonel mükemmellik barındıran yenilikçi stratejiler geliştirme ve tutkularını tanımlama konusunda kuruluşlara destek veriyoruz. İşimiz bununla bitmiyor. Uygulama sürecinde müşterilerle omuz omuza çalışıyor ve ivmeyi artırarak, değeri koruyarak ve kararlarla eylemleri risklerden arındırarak hedeflenen sonuçlara ulaşmalarına yardım ediyoruz.

Buna “Yenilikten Sonuçlara” adını veriyoruz.

KPMG’nin küresel strateji profesyonelleri ağı, sektör içi, sektörler arası ve sınır ötesi uzman desteği, fikir ve görüş sağlıyor. KPMG’nin geniş ölçekli dönüşüm, değişim yönetimi, birleşme ve satın alımlar, kurumsal ve finansal ölçekte yeniden yapılanma, vergi yapılandırması ve risk yönetimi durumlarındaki kapsamlı endüstri deneyiminden faydalanıyoruz.

Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi