close
Share with your friends

Finansal Yönetim ve Raporlama

Finansal Yönetim ve Raporlama

KPMG Global Dönüşüm Hizmetleri müşterilerine birleşme öncesi ve sonrası IFRS ve USGAAP dönüşüm hizmetleri sunmaktadır.

KPMG Global Dönüşüm Hizmetleri müşterilerine birleşme öncesi ve sonrası IFRS ve USGAAP dön

1. Dönüşüm hizmetleri

KPMG Global Dönüşüm Hizmetleri müşterilerine birleşme öncesi ve sonrası IFRS ve USGAAP dönüşüm hizmetleri sunmaktadır:

 • Sistem entegreli UFRS dönüşüm,
 • Hızlı dönüşüm,
 • Karmaşık UFRS konularında danışmanlık

 

2. Etkin Dönem Kapanışı ve Finans Fonksiyonunun Etkinliği

KPMG, müşterilerine etkin ve verimli finans fonksiyonu yaratılmasında ve finansal dönem kapanışlarında yardımcı olmaktadır, finansal ve diğer performans ölçümü raporlamalarının zamanında yapılması yönetimin daha doğru kararlar almasında yarar sağlayacaktır.

KPMG müşterilerine aşağıdaki konulardaki değişimler ile yarar sağlayacaktır;

 • Verimlilik artışı, Doğru ve erken elde edilen bilgi, Gelişmiş kontroller, Karmaşıklığın azaltılması

Organizasyon içinde karar alma mekanizmasını desteklemek ve kolaylaştırmak.

 

3. Yönetim raporlaması, Bütçe ve Planlama Hizmetleri

 • Yönetim raporlaması sistem ve formatlarının yeniden tasarlanması
 • Bütçe şablonlarının yeniden tasarlanması ve şirket stratejileri ve temel performans göstergeleri ile uyumlu güvenilir ve esnek bütçeleme süreçlerinin oluşturulması
 • Aylık yönetim raporlaması ve yıllık bütçe hazırlanması konularında destek

 

4. ERP uygulamaları finans ve muhasebe modülü ile ilgili danışmanlık hizmetleri

 • Muhasebe ve Finans modüllerinde uygulama desteği
 • Finansal mimarinin kurulması hizmetleri
 • Sistem entegre UFRS raporlama süreçlerinde destek

 

5. Muhasebe ve Raporlama desteği

 • Finansal raporlama ve finansal kontrol için kısa sureli personel desteği sağlama
 • Grup hesap planı hazırlama
 • Muhasebe rehber kitapçığı hazırlama
 • Muhasebe ve finansal raporlama ile ilgili isteğe bağlı danışmanlık

 

6. Birleşme ve Satın almalar Sonrası Finansal Entegrasyon

Muhasebe ve Mali İşler fonksiyonunun entegrasyonu sürecinde destek verilmektedir. Şirket birleşme ve satın alma işlemleri sonrasında Muhasebe ve Mali İşler Entegrasyonuna ilişkin aşağıdaki konularda destek verilmektedir.

 • Türk muhasebe sistemine göre hazırlanan yasal mali tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına veya Amerika'da Genel Kabul Gören Muhasebe Prensiplerine göre hazırlanan mali tablolara dönüştürülmesi,
 • Mali işler fonksiyonunun etkinliği, dönem sonu kapama işlemleri ve raporlama,
 • Yabancı yatırımcının istediği muhasebe politika ve prosedürleri ile gösterim standartlarına uygun bir şekilde yönetim raporlamasının yapılması,
 • Birleşme ve satın alma işlemleri sonrasında muhasebe, mali işler ve raporlama destek hizmetleri,
 • Yabancı yatırımcının istekleri doğrultusunda yeni şirketin muhasebe klavuzunun hazırlanması
 • Yabancı yatırımcının hesap planı ile alınan şirketin hesap planlarının uyumlu hale getirilmesi

 

7. Yeni Muhasebe ve Raporlama Standartlarına Geçiş

 • UFRS 16 Kiralama işlemleri
 • UFRS 15 – Müşteri Sözleşmelerinden Elde Edilen Hasılat Standardının İncelenmesi

 

8. Finans ve Mali İşler Fonksiyonları Süreç İyileştirme

Şirketlerin süreç, organizasyon ve teknoloji altyapınızı gözden geçirerek mali işler fonksiyonunda operasyonel verimliliği arttırılması hedeflenmektedir.

 • Süreçleriniz standardize edilmesi, Süreçlerinize ilişkin otomasyon seviyesinin arttırılması
 • Süreç sahipliği ve yönetimine ilişkin rol ve sorumluluklar belirlenmesi, Diğer operasyonlar ile entegrasyonun sağlanması, Ortak Hizmet Merkezi kapsamında merkezileştirilebilecek süreçlerin tespiti, Dış kaynak kullanılarak gerçekleştirilebilecek süreçlerin tespiti
 • Anahtar performans göstergelerinin tanımlanması, Finansal kapanış ve raporlamaya takviminin oluşturulması
 • Ay sonu kapanış ve raporlama sürecinin hızlandırılması, kalite ve doğruluk seviyesini iyileştirilmesi

 

9. Kurumsal Performans Yönetimi Hizmetleri (EPM)

Stratejik planlama kapsamında oluşturulan objektiflerin takip edilmesi ve firmanın performansının izlenerek dönemsel olarak raporlanmasında destek verilmektedir. Kurumsal peformans yönetimi tepede oluşturulan kurum hedeflerinin öncelikli olarak birim hedeflerine ve daha sonra da İnsan Kaynakları biriminin desteği ile birey hedeflerine indirgenmesini kapsamaktadır.

 • Temel iş stratejileri ile ilişkili olarak kurum, departman ve birey seviyelerinde anahtar performans göstergeleri ve ölçütlerinin belirlenmesi.
 • Bütçenin oluşturulması, iyileştirilmesi, gözden geçirilmesi
 • Planlama, raporlama, karlılık analizi uygulamaları
 • Kurum, departman ve birey seviyelerinde karnelerin oluşturulması
 • Anahtar performans göstergelerini ve karneleri besleyecek veri yapısının ve veri kaynaklarının belirlenmesi ve bu konuda gerekiyorsa aksiyon planlarının oluşturulması
 • Performans modelinin ve süreçlerinin tasarımı
 • Performans yönetimine ilişkin teknoloji çözümlerinin seçilmesi

 

10. Sıfır Tabanlı Bütçeleme Hizmetleri

Sıfır tabanlı bütçeleme (STB) dönem içindeki tüm masrafların doğrulanmasıdır. Sıfır tabanlı bütçeleme teorik olarak ‘Sıfır taban’dan başlar ama aslında işletmeyi sürdürülebilir kılan minimum miktardan başlar. Organizasyondaki tüm birimler ihtiyaçlarına ve maliyetlerine göre analiz edilirler. Sonrasında, önceki dönem bütçesinden büyük ya da küçük olmasına bakmaksızın, bütçe gelecek dönemdeki gerekliliklere göre belirlenir.

 

11. Geçici Çalışan Temini - Loan Staff Hizmetleri

Şirketin Finans veya muhasebe departmanının personele ihtiyacı varsa, KPMG geçici personel hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

 • Geçici CFO temini
 • Geçici raporlama müdürü, finansal kontrolör temini
 • Geçici IFRS raporlama müdürü ve/veya elemanı temini

 

12. Muhasebe Rehber Kitapçığı Hazırlaması

Genellikle Holding ve Grup firmalarının aynı muhasebe uygulama ve politikalarını uygulayarak yeknesak bir yapıda raporlamanın sağlanması için belirlenen yapı doğrultusunda (UFRS, Yasal, USGAAP gibi) muhasebe rehber kitapçığının hazırlanması, iyileştirilmesi veya güncellenmesi hizmetidir.

 

13. Sermaye Piyasalarına Hazırlık (Halka Arz)

Halka arza hazırlık çalışması, bir şirketin halka arza hazırlığı konusunda yapılan analizin raporlanmasıdır. Hedeflenen çıktı halka arz hazırlık sürecinde ele alınması gereken ihtiyaçların yol haritasıdır.

Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi