close
Share with your friends

Suistimal Önleme ve İnceleme Hizmetleri

Suistimal Önleme ve İnceleme Hizmetleri

KPMG Suistimal Önleme ve İnceleme uzmanları, kanunların uygulanması, hukuk, muhasebe ve düzenleyici kurumlar gibi alanlarda deneyim sahibidir.

Suistimali önlemek, yasalar ile uyum ve etkin kontroller günümüzde önem kazanmıştır.

Nitelikli ve organize suç işleyenlerin arttığı, daha sık denetlenen, ihtilaflara açık bir iş dünyasında; suistimal ve diğer mali suçları önlemek, tespit etmek ve yasalar ile uyumlu hale getirmek; sağlam sistem ve kontrollere duyulan ihtiyacı beraberinde getirmiştir. Bu riskleri belirlemek ve bunlara müdahale etmek konusundaki başarısızlık ciddi maddi ve manevi kayıplara sebep olabilir.

Yeni gelişmeler beraberinde yeni fırsatların yanı sıra, yeni tehditler ve potansiyel tehlikeler de getirmektedir. Örneğin;

 • Suistimal, organize suç ve terör olaylarında çok gelişmiş tekniklerin kullanılması, yasa ve yönetmeliklerin karmaşıklaşması ( bazılarının ülke dışını da kapsaması)
 • Teknolojiyle bağlantılı gelişen riskler
 • Sınır ötesi karmaşık ihtilaflar
 • Gelişmekte olan piyasa riskleri
 • Alışık olunmayan iş ortaklarına bağımlılık, tedarik ve dağıtım kanallarının karmaşıklaşması
 • Fikri mülkiyet haklarının çalınması ve kötüye kullanılması

KPMG Suistimal Önleme ve İnceleme Bölümü

Muhasebe, soruşturma, bilgi teknolojileri, ekonomi ve zengin endüstri birikimlerini küresel metodolojilere uyumlu şekilde kullanan deneyimli çalışanlarıyla itibar riskini, ticari zararı azaltmaya ve mevcut sözleşmelerden kazanılacak değeri arttırmaya yardımcı olan güçlü bir global ağa sahiptir. Suistimal Önleme ve İnceleme ekibimiz, Türkiye’deki farklı sektörlere ilişkin bilgi birikiminin yanı sıra kanunların uygulanması, hukuk, muhasebe ve düzenleyici kurumlar gibi çeşitli alanlarda deneyime sahip profesyonellerden oluşmaktadır. Bu kişiler kanunların uygulanması, hukuk, muhasebe ve düzenleyici kurumlar gibi çeşitli alanlarda tecrübesi olan kişilerdir.

Muhtemel ihtiyaçlarınız:

 • Sistem ve kontrollerin, etkinlik ve yeterliliğinin bağımsız değerlendirmesi
 • Gerçekleşmiş veya şüphelenilen suistimal, piyasa dolandırıcılığı ya da diğer mali suç konularının soruşturulması
 • Kanıt toplanması, delil incelemesi, hukuki, sivil veya cezai işlemlere yönelik raporların hazırlanması
 • Şüpheli ve tanıkların sorgulanması
 • Sistem veri tabanlarının analizi, bulguların değerlendirilmesi, finansal kayıpların tespiti veya istihbarat çalışmaları
 • Yasalara uyum çalışmalarının özgün yönleri dikkate alınarak rapor hazırlanması

Suistimal Önleme ve İnceleme Hizmetleri (PDF 755KB)

Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi