close
Share with your friends

Kurumsal Risk Yönetimi

Kurumsal Risk Yönetimi

KPMG’nin KRY metodolojisi, şirketlerin etkin risk yönetimi uygulamasına yardımcı olur.

KPMG’nin KRY metodolojisi, şirketlerin etkin risk yönetimi uygulamasına yardımcı olur.

Risk yönetimi organizasyonun kültürü ile iç içe geçmiş olmalıdır, böylece organizasyon içindeki herkes riski etkin şekilde  yönetmeye ve optimize etmeye odaklanır. 

 • Kurumsal Risk Yönetimi hizmetlerimiz aşağıdakilere ilişkin tavsiye ve destek sağlamaktadır:
 • Şirket çapında risk yönetimi sisteminin yürürlüğe konması,
 • Kurumsal Risk Yönetimi için eş kaynak kullanımı,
 • Eğitim,
 • Kurumsal Risk Yönetimi sisteminin kalite güvence incelemesi, analizi ve kıyaslama çalışmasının yapılması.

KPMG’nin Kurumsal Risk Yönetimi Servisleri (KRY) bir organizasyona, kurumsal risk değerlendirmesi, mevcut risk yönetim uygulamalarının durum değerlendirmesi yaparak, risk yönetiminde gelinmek istenen noktaya ulaşmak için uygulanabilir bir yol haritası oluşturarak, bilgi birikimini aktararak ve sonunda başarılı bir KRY girişimini destekleyecek olan eğitimi sağlayarak sürdürülebilir bir KRY programı oluşturmasında yardım edebilir.

Neden KPMG?

Kurumsal Risk Yönetimi’nin uygulanması ve geliştirilmesi organizasyonlara aşağıdaki konularda yardımcı olabilir:

 • Kurumsal markaların ve değer önerisinin korunması,
 • Organizasyon boyutunda stratejik karar alınmasının desteklenmesi için risk bilgisinin geliştirilmesi,
 • Paydaşların ihtiyaçlarının karşılanması (örn; mevzuata uygunluk, daha şeffaf iletişim vb.)
 • Faydalı bir stratejik araç sağlanması,
 • Karar alma sürecine risk ve kontrol farkındalığının yerleştirilmesi,
 • Kurul ve yönetimi sürprizlere hazırlamak (örn; yükselişte olan riskler),
 • Yönetim ve kurulun tüm seviyeleri arasında mesuliyetin geliştirilmesi,
 • İzleyici fonksiyonları teşkilatlandırmak.

Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi