close
Share with your friends

İç Denetim Fonksiyonunun Stratejik Performans Değerlendirmesi (K’SPRint)

İç Denetim Fonksiyonunun Performans Değerlendirmesi

K’SPrint yöntemi,iç denetim fonksiyonlarının stratejik değerinin değerlendirilmesine ve artırılmasına yardım eden,teşhis koymaya yönelik bir metottur.

KPMG K’SPRint metodolojisiyle kurumların iç denetim fonksiyonları değerlendirilir.

KPMG Sizlere Nasıl Yardım Edebilir?

İç denetim departmanlarının talepleri hiçbir zaman bundan daha büyük olmamıştır. Risk yönetimi ve iç kontroller, paydaş ve düzenleyici kurumların artan incelemelerine tabiidir. Risk bazlı bir yaklaşımı dahil etmek amacıyla kapsam ve becerilerini geliştirmelerine ek olarak, iç denetçilerden organizasyon içerisinde bütüncül bir risk görüşüne sahip olmaları beklenir; insanları, süreçleri, kontrol ve sistemleri iş stratejisi ile aynı paydada birleştirmek. Ayrıca, daima değişen iş modelinde, yükselişte olan riskleri de azaltmaya yardımcı olmaları beklenir.

KPMG’nin İç Denetimin Stratejik Performansının Değerlendirilmesi (K’SPrint) yöntemi, devlet, özel ve kar amacı gütmeyen kurumların iç denetim fonksiyonlarının stratejik değerinin değerlendirilmesine ve arttırılmasına yardım eden, teşhis koymaya yönelik bir metottur. Bu yöntem, yönetim ve denetim komitesinin, iç denetimin organizasyon içerisine ne kadar iyi bir biçimde oturtulduğunun değerlendirmesine yardım eder ve fonksiyonun yeniden tasarlanmasına veya geliştirilmesine zemin hazırlar.

Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi