close
Share with your friends

Şirket Birleşme ve Satınalmaları Sonrasında Finansal Entegrasyon

Birleşme ve Satınalmalar Sonrası Finansal Entegrasyon

KPMG çalışanları finansal süreçlerde güncel kalite standartlarını karşılayabilmek ve zamanında raporlama yapabilmek için müşterilerine destek verir.

KPMG uzmanları, birleşme ve satın alma işlemi sonrası finansal raporlama desteği sunarlar.

Verilerini farklı yöntemler kullanarak ve farklı amaçlar için derleyip raporlayan iki veya daha fazla finans ve mali işler departmanı bir araya getirildiğinde; gerekli liderliğin, işletme modellerinin, teknolojinin ve teknik yeterliliklerin başarıyla birleştirilememesi veya eksik olması sebebiyle çeşitli problemler ortaya çıkmaktadır. Tüm bu zorluklara rağmen finans ve mali işler departmanlarının güvenilir, hızlı ve anlamlı veriler oluşturabilmeleri gereklidir.

Finansal raporlama sürecinin işletmenin yeni sahiplerinin raporlama ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesi gerekmektedir. KPMG çalışanları finansal süreçlerde güncel kalite standartlarını karşılayabilmek ve zamanında raporlama yapabilmek için müşterilerine gereken desteği verir. KPMG müşterilerine, birleşme sürecinin tüm aşamalarında birden çok finans ve mali işler biriminin entegre edilmesi esnasında aşağıdaki hizmetleri sunarak yardımcı olur;

 

  • Birleşme ve satın alma işlemi sonrası finansal raporlama desteği
  • Birleşme ve satın almaya konu faaliyet birimlerine ait sonuçların ayrıştırılması (carve-out)
  • Finansal süreçlerin birleştirilmesi veya ayrılması
  • Hisse devir sözleşmesi desteği, kapanış hesapları ve fiyat düzeltmeleri ile ilgili raporlamalar

Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi