close
Share with your friends
BT Yönetişim Hizmetleri

BT Yönetişim Hizmetleri

BT Yönetişim Hizmetleri

Kuruluşların stratejik iş hedeflerine ulaşmasında BT Yönetişim’in önemi gittikçe artmaktadır. BT Yönetişim; stratejik iş hedefleriyle BT hedeflerinin uyumunu, etkin BT organizasyon yönetimini ve BT risk yönetimi süreçlerinin organize edilmesini sağlamaktadır.

KPMG Size nasıl yardımcı olabilir

  • BT ve iş süreçlerinizin güncel durumuna ve ihtiyaçlarınıza bütünleştirici bir bakış açısı ile değerlendirilmesi,
    İş ihtiyaçları gereği BT yeterlilik değerlendirmesi,
  • BT ve İş Stratejilerinin uyumunun değerlendirilmesi,
  • İş ve BT Stratejilerinin uyumunun sağlanması,
  • BT Strateji Planı’nın hazırlanması,
  • Mevcut IT Yönetişim ortamının durumunun belirlenerek Cobit v4.1, Cobit v5 ve ITIL gibi küresel BT Yönetişim Çerçeveleriyle kıyaslanması,
  • Organizasyon yapınıza uygun BT Yönetişim Çerçevesinin belirlenmesi ve uygulanması,
  • Cobit IT Assessment Tool aracılığıyla BT süreçlerinizin olgunluğunun belirlenmesi,
  • Hedeflenen olgunluk seviyelerine ulaşılması için BT Yönetişim Strateji Planı hazırlanması ve Plan’ın bakımı,

Bize ulaşın

İlgili içerik