close
Share with your friends
BT Hizmet Sürekliliği Hizmetleri

BT Hizmet Sürekliliği Hizmetleri

BT Hizmet Sürekliliği Hizmetleri

Bilgi sistemlerinin, günlük iş hayatına olan büyük etkileri düşünüldüğünde ve günümüzde teknolojik gelişmelerin sağladığı fırsatların artması neticesinde kuruluşların vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Resmi kurumlara yapılan çeşitli bildirim ve beyanname süreçlerinin de gün geçtikçe elektronik platformlara taşınması ile birlikte bilgi sistemlerinin doğru ve etkin kurgulanması çok önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgi sistemleri kesintilerinin en aza indirgenmesi için hizmet sürekliliği göz önünde bulundurulmalıdır.

KPMG Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

KPMG, BT hizmetlerinin önceden tanımlanmış kabul edilebilir seviyede sürekliliğin sağlanması için olay ve kesintilere karşı tepki ve müdahale planlama yetkinliğinin geliştirilmesine, süreçlerinin tanımlanmasına, güçlü metodolojisi ile kuruluşlara hizmet sunmakta ve fayda sağlamaktadır:

  • BT Hizmet Sürekliliği Yönetimi, ISO/IEC 27031, BS25777 gibi uluslararası hizmet standartları kapsamında danışmanlık
  • BT Hizmet Sürekliliği Program Yönetimi
  • BT Hizmet Sürekliliği Politikası ve Yardımcı Dokümantasyon
  • BT Hizmet Sürekliliği Yönetiminin Organizasyon Kültürüne Entegrasyonu
  • BT Hizmet Sürekliliği Farkındalığının Arttırılması
  • İş Sürekliliği Kapsamında BT Hizmet Sürekliliği Gereksinimlerinin Belirlenmesi
  • BT Hizmet Sürekliliği Stratejilerinin Belirlenmesi ve Uygulamaya Hazır Hale Getirilmesi
  • BT Hizmet Sürekliliği Yönetim Sisteminin Gözden Geçirilmesi ve Geliştirme Önerilerinin Sunulması

Bize ulaşın

İlgili içerik