close
Share with your friends
Kurumsal Yönetim & Uyum

Kurumsal Yönetim & Uyum

Kurumsal Yönetim & Uyum

Kurumsal yönetim, şirketlerin tüm paydaşlar için en yüksek faydayı sağlayacak şekilde hesap verebilir ve şeffaf bir anlayışla yönetilmesidir. Bu anlayışta güncel yönetim ilkeleri ile uyumlu, objektif ve profesyonel bir yaklaşım benimsenir. Kurumsal yönetim yapısını şirkete yerleştirmek, şirketin itibarını ve paydaşlarına verdiği güveni arttırır, marka imajını güçlendirir, iş ahlakı ve etik ilkelerin şirket kültürüne yerleşmesine yardımcı olur.

KPMG Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

Kurumsal yönetim danışmanlığı konusunda tecrübeli uzman ekibimizle sizlere aşağıdaki konularda yardımcı olabiliriz;

 • Yönetim Kurulu komite yapısının ve çalışma esaslarının oluşturulması / iyileştirilmesi,
 • Yönetim Kurulu performans yönetim sisteminin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi,
 • Üst yönetim yapılandırılması
 • Şirket organizasyon yapılandırılması
 • Kurumsal yönetim ilkelerine uyum analizi,
 • Politika ve prosedürlerin oluşturulması,
 • Görev tanımlarının oluşturulması,
 • Aile Anayasasının hazırlanması,
 • Kurumsallaşma sürecinin planlanması ve yönetilmesi
 • İç denetim kontrol yapısının oluşturulması ve iyileştirilmesi
   

Bize ulaşın

İlgili içerik