close
Share with your friends
Kurumsal Check Up

Kurumsal Check Up

Kurumsal Check Up

İş süreçlerindeki verimsizliklerin değerlendirilmesi, şirketlerin büyümesinin sağlanabilmesi için önemli bir adımdır. Gelişime açık alanların belirlenmesinde yaşanacak gecikmeler şirketlerin büyümesini, itibarını veya iş sürekliliğini olumsuz anlamda etkileyebilir.

İhtiyaçlarınız:

  • Stratejik planınızın ve hedeflerinizin güncel ve doğru olması
  • İş süreçlerinin olgunluk seviyesinin belirlenmesi, projelerinizin önceliklendirilmesi
  • Sistem ve Bilgi Teknolojileri altyapısının şirketinizin ihtiyaçlarına uygunluğunun değerlendirilmesi
  • Doğru ve etkin organizasyon yapısının oluşturulması, rollerin ve unvanların tanımlanması
  • Tedarik zinciri ve fabrika işleyişinizde gelişime açık alanların belirlenmesi ve aksiyon planlarının oluşturulması
  • Kişilere bağımlı süreçlerin belirlenmesi ve bu süreçlerin sisteme bağlı hale getirilmesi
  • Çalışan performans yönetim sisteminin değerlendirilmesi

KPMG, “Kurumsal Check Up” ile şirketin işleyişini ve iş süreçlerini altı bileşeni göz önünde bulundurarak değerlendirir. İlk adımda süreç sahipleri ve şirket üst yönetimi ile KPMG liderliğinde çalıştaylar yürütülür ve iyi uygulamalar doğrultusunda gelişime açık alanlar tespit edilir. İkinci adımda ise gelişim alanlarını adresleyen projelere ve aksiyonlara ilişkin yol haritası belirlenir. Bu adımdan sonra yol haritasının uygulanması aşamasında da KPMG profesyonelleri sizlere destek verebilir.

KPMG size nasıl yardımcı olabilir?

  • Mevcut iş süreçlerinin olgunluk analizinin yapılması
  • KPMG uluslararası metodolojilerinden ve iyi uygulamalarından faydalanarak değerlendirmelerin yapılması
  • Değerlendirme sonucunda mevcut ve potansiyel gelişim alanlarının, risklerin ve alınabilecek aksiyonların yer aldığı bir yol haritasının oluşturulması

Bize ulaşın

İlgili içerik