close
Share with your friends
Kurumsal Yönetim ve Gelişim Hizmetleri

Kurumsal Gelişim

Kurumsal Gelişim

Kurumsallaşma, sürdürülebilir büyümenin ve organizasyonel gelişimin anahtarı olup; hem düzenleyici kuruluşların hem de yatırımcıların ajandasında yer almaktadır.

Kurumsallaşma, şirketlerin iç ve dış etkenlerden kaynaklanan zorluklara ve piyasada yaşanan değişimlere ayak uydurmalarını kolaylaştırır. İyi bir kurumsal yönetim imajı firmanıza duyulan güveni arttıracağından, yatırım kararları ve iş ortaklığı için kilit bir faktördür. Özellikle büyüme, küreselleşme ve uluslararası bir imaj oluşturmak isteyen firmalar için kurumsallaşma kavramı ön plana çıkmıştır.

Kurumsal gelişim ve yönetim uygulamaları sadece sertifika ve yasal uyum süreçlerinde değil, organizasyonel ve operasyonel iş süreçlerinin geliştirilmesinde de göz önünde bulundurulmalıdır. Rekabet avantajının elde edilmesi için aşağıdaki konular önem taşımaktadır:

  • Aile şirketlerinde işin ve ailenin sınırlarının çizilmesi
  • Süreçlerde kişilere bağımlılığın azalması
  • Operasyonların sürekliliğinin sağlanması
  • Şirketin ve büyümenin sürdürülebilirliği
  • Güvenilir şirket imajı
  • Regülasyonlara uyum

KPMG Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

KPMG, kurumsal gelişim hizmetleri kapsamında şirket için kritik gelişim alanlarının teşhisi ve iyileştirilmesi konusunda müşterilerine destek olur. Gelişim alanları belirlenirken; süreç, sistem ve organizasyon yapısı, üst yönetim yapılanması, denetim ve güvence faaliyetleri ile yönetim sistemleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Küçük, orta ve büyük ölçekli şirketler ile aile şirketleri için teşhisten uygulamaya kadar uçtan uca bütün alanları kapsayan hizmetler sunmaktayız:

Bize ulaşın

İlgili içerik