close
Share with your friends
İç Denetim

İç Denetim

İç Denetim

Aile şirketleri maruz kaldığı sektörel ve operasyonel riskleri yönetmek ve iş süreçlerinin bağımsız bir göz tarafından gözden geçirilmesine ihtiyaç duyar. Bu ihtiyacın temelinde, kısıtlı insan kaynağı ile çalışma, operasyonel körlük, üst yönetim ajandasında yer almaması gibi birçok etmen yer almaktadır. KPMG Türkiye, uzman danışmanların tecrübeleri ile şirket içi risk ve iç denetim kültürünü geliştirir ve artırır. İç denetim, iç kontrol, risk yönetimi, yönetişim ve risk ve uyum fonksiyonlarını performans odaklı geliştirmek için endüstri bilgilerini, deneyimlerini ve lider metodolojileri birleştirir.

Aile üyelerinin karşı karşıya kalabileceği önemli konu başlıkları

  • Temel süreçlerin ve kontrollerin maruz kaldığı risklere karşı yönetimin kaygısı
  • Yeni bir iç denetim fonksiyonun kurulması yönünde ihtiyaç
  • Şirket içinde iç denetim faaliyetlerinin eksikliği
  • Yetkili ve tecrübeli iç denetim uzmanının olmaması veya eksikliği
  • Çalışanlara bağımlılığın yüksek olması
  • Zorunlu yasal uyumluluk gereksinimleri

KPMG Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

KPMG Türkiye; süreç risklerini şeffaf hale getirmeye ve hesap verilebilirliği artırmaya yardımcı olur.

  • İç Denetim Fonksiyonun Kurulması
  • İç denetim / iç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Kurumsal risk yönetimi yapısının kurulması

Bize ulaşın

İlgili içerik