close
Share with your friends
Aile Anayasası

Aile Anayasası

Aile Anayasası

İş ve aile arasındaki ilişkilerin yönetimi, sürdürülebilirliğin ve yüksek performansın sağlanması için büyük önem taşır. Aile anayasası; iş ve aile arasındaki ilişkilerin dengelenmesini, ailenin değerleri ile şirket çıkarlarının ortak bir platformda buluşturulmasını, aile içi iletişim platformlarının işleyiş şeklinin tasarlanmasını ve çıkacak olası çatışmalarda çözüm süreçlerinin nasıl yönetileceğinin belirlenmesini sağlayan bir dokümandır. KPMG Kurumsal Dönüşüm süreçlerinde, aile şirketlerinin dinamiklerini ele alır.

Hissedarlar sözleşmesi

Aile değerlerini ve aile-şirket ilişkisini düzenleyen aile anayasanın hissedarlar arası bir sözleşme ile birlikte ele alınması, hazırlanan aile anayasanın hukuken geçerli olmasını sağlar.

Aile anayasasının şirket açısından bağlayıcı ve hükümlerinin şirketler hukuku anlamında icra edilebilir hale gelmesi için şirket ana sözleşmesinin mümkün olduğu çerçevede paralel hükümler ile desteklenmesi ve paralel hükümler ile hissedar olan ve olacak aile üyeleri tarafından imzalanacak bir hissedarlar sözleşmesi ile tamamlanması uygun olacaktır.

KPMG Uluslararası metodolojileri ile, başarılı bir kurumsallaşma için önem arz eden fırsatları ve gelişim alanlarını belirler. Bu dönüşümün ilk adımlarından biri de şirket, aile ve mülkiyet ilişkilerinin düzenlenmesidir. Bu kapsamda aşağıda yer alan konuların aile üyelerinin ajandasında yer alır:

 • Kurumsallaşmaya ilişkin dönüşüm süreci ne zaman başlamalı ve ne kadar sürede tamamlanmalı?
 • Kurucu aile üyeleri ve şirket yönetiminde yer alan aile üyeleri arasındaki ilişki nasıl şekillendirilmeli?
 • Şirket yönetimin ayrılmak isteyen/emekli olmak isteyen aile üyeleri için çıkış planları ne olmalıdır?
 • Aile üyelerinin ve henüz şirkette yer almayan varislerin şirket içerisindeki yetki, rol ve sorumlulukları ne olmalı?
 • Aile üyelerinin pay sahiplik hakları nasıl belirlenmeli?Bu konuda uluslararası uygulamalar nasıl?
 • Aile üyelerinin şirket içerisinde yer alabilmesi için gerekli kriterler ne olmalıdır?
 • Şirket içerisinde kurumsallaşma sürecini destekleyecek ve objektif bakış açısını sağlayacak dış ses kim olmalıdır?
 • Aileye sonradan katılan kişilerin (gelin, damat vb.) şirket içerisinde söz sahibi olması, görev alabilmesi ve hissedar olabilmesi için gerekli olan kriterler nelerdir?

KPMG Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

Danışmanlık ve hukuk konusunda uzman ekibimizle sizlere aşağıdaki konularda yardımcı olabiliriz;

 • Aile Anayasasının incelenmesi, kapsadığı ve kapsamadığı alanların belirlenmesi
 • Her bir aile üyesinin gözünden kurumsallaşma olgunluk haritasının çıkarılması ve karşılaştırılması
 • Şirket içerisinde yönetim veya mülkiyet gibi rolleri olan aile bireyleri ile bire bir görüşmeler yapılarak, KPMG uluslararası kurumsallaşma anket platformu aracılığı aile üyelerinin önceliklerinin ve beklentilerinin alınması ve aynı noktaya getirilmesi
 • Aile anayasasının hazırlanması veya güncellenmesi
 • Aile anayasası uygulama planının oluşturulması
 • Aile konseyinin oluşturulması ve aileye bu süreçte koçluk yapılması
   

Bize ulaşın

İlgili içerik