Bilgi Teknolojileri Dönüşümü

Bilgi Teknolojileri Dönüşümü

KPMG olarak, işlerinizin günümüz dünyasını yakalamasını sağlamak için Bilgi Teknolojileri Dönüşümü Hizmetleri’ni sunmaktayız.

KPMG olarak, işlerinizin günümüz dünyasını yakalamasını sağlamak için Teknoloji Dönüşümü H

Teknoloji Dönüşümü, sadece işimizi değil, günümüz dünyasını da tanımlamak için kullanılabilecek bir kavramdır. Teknoloji hayatın birçok alanını değiştirirken, iş dünyasında da büyüme, gelişme ve rekabet yöntemlerini yeniden tanımlamaktadır.

KPMG olarak, işlerinizin günümüz dünyasını yakalamasını sağlamak için Teknoloji Dönüşümü Hizmetleri’ni sunmaktayız. Kapsamlı küresel tecrübemiz, sektör odaklı yaklaşımımız ve uçtan uca hizmet anlayışımız ile organizasyonunuzun faaliyetlerinde yeniliği ve sürdürülebilirliği sağlayabilmek için teknolojiyi nasıl kullanabileceğinizi keşfetmenize destek oluyoruz. Sizin öncelikli iş ihtiyaçlarınıza göre birlikte geliştireceğimiz teknoloji stratejisi ile kurumsal dönüşümünüzü yönetmek için sağlam bir temel atabilirsiniz. 

 

BT Stratejisi ve Yönetişim: 

İş stratejiniz ile uyumlu bir bilgi teknolojileri stratejinizin olması, BT’nin amacının iş amacınızı destekler nitelikte olmasını sağlamaktadır. BT stratejisinin oluşturulmasının yanı sıra, hayata geçirilmesi için uygun proje ve inisiyatifleri, kaynak ve yatırım planlarını içeren BT master planın oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. KPMG olarak, size BT stratejinizin ve master planının oluşturulmasında ve oluşturulan yapının sürdürülebilmesi için uygun yönetişim yapısının konumlandırılmasında destek vermekteyiz.

 • BT Stratejisi Oluşturulması Hizmeti

 • BT Master Plan Oluşturulması Hizmeti

 • BT Yönetişim Yapısının Tanımlanması Hizmeti

 • Gelişmekte olan teknolojilerin uygulama alanlarına ilişkin danışmanlık hizmeti

 

Mimari Tasarım: 

İş ve teknoloji bileşenlerinin, şirketin iş modeli ile uyumlu şekilde tanımlanabilmesi ve ilerleyen dönemde ihtiyaç duyulan yönde esnetilebilmesi adına mimari yaklaşımın benimsenmesi önem taşımaktadır. KPMG işinizi destekleyen mimariyi farklı seviyelerde doğru şekilde oluşturabilmeniz için size kapsamlı hizmetler sağlamaktadır.

 • Kurumsal Mimari Tasarımı

 • Teknik Mimari Tasarımı

 • Uygulama Mimari Tasarımı

 • Entegrasyon Mimari Tasarımı

 • Veri Mimari Tasarımı

 • Altyapı Mimari Tasarımı

 

Süreç Analizi ve İyileştirme:  

BT hizmet kalitesinin sağlanması için hizmet yönetimi süreçlerinin belirli bir olgunlukta yürütülmesi gerekmektedir. KPMG, BT hizmet yönetimi süreçlerinizi ITIL, ISO 20000 ve COBIT standartlarını baz alarak değerlendirir, süreçlerin olgunluk seviyelerini ve gelişime açık noktaları belirleyerek sizin için süreç iyileştirme yol haritası oluşturur. Oluşturulan yol haritasının hayata geçirilmesi kapsamında sizin için süreçlerinizi yeniden tasarlayarak, hedef süreçlerinizin hayata geçirilmesinde size destek olur.

 • Süreç Olgunluk Değerlendirmesi Hizmeti

 • Süreç İyileştirme Yol Haritası Oluşturulması Hizmeti

 • Süreç Tasarımı/İyileştirme Hizmetiİş Çözümü ve Tedarikçi Seçimi: 

İş ihtiyacınızla birebir örtüşen bir iş çözümünün konumlandırılması için iş ihtiyaçlarınız detaylı şekilde gözden geçirilmeli, alternatif iş çözümleri bu değerlendirme ışığında belirlenmelidir. Alternatifler arasından en uygun çözüm sistematik bir yaklaşım ile karşılaştırılarak belirlenmeli ve uygun tedarikçi seçilmelidir. KPMG uygun iş çözümü ve tedarikçi seçimi hizmetinin yanı sıra iş çözümünün kurulumu alanında da size destek verebilmektedir.

 • İş ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve iş çözümü alternatiflerinin belirlenmesi

 • Teknik şartname hazırlıkları ve tedarikçi seçim süreçlerinin yönetilmesi

 • İş çözümü kurulumu proje yönetimi desteği

 

BT Portfolyosu ve Program Yönetimi:

Organizasyonlar birçok projeyi aynı anda yürütmeye çalışırken yatırımların önceliklendirmesi, kapasite planlaması ve iş sürekliliği gibi noktalarda sorunlarla karşılaşabilmektedir. KPMG olarak, organizasyonunuzun proje yönetimi yöntemlerini uygulayacak bir Proje Yönetim Ofisi (PYO) aracılığıyla proje yönetimi kabiliyetlerinizi geliştirmenize ve portfolyonuzdaki hizmetleri daha etkili yönetebilmenize destek olmak için danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

 • Proje Yönetim Ofisi Kurulumu ve Olgunluk Değerlendirme Hizmetleri

 • Portfolyo, Program ve Proje Yönetimi Danışmanlık ve Destek Hizmetleri

 • Proje Portfolyosu - Strateji Uyumu Değerlendirme Hizmetleri

 • Proje Yönetimi Eğitim Hizmetleri

 

CIO Danışmanlığı:

Günümüz teknoloji dünyasının gelişim ve dönüşüm hızını yakalamak, en yetkin yöneticiler için bile zor olabilir. Özellikle kritik iş süreçlerini ilgilendiren BT projeleri yüksek bütçeler ve büyük ekiplerin yönetimini gerektirir. Bu tip projelerde yapılabilecek hatalar, geri dönüşü olmayan büyük maliyetlere neden olabilir. Bu kadar önem seviyesi yüksek projelerde CIO ve CTO’lara sağlanacak pozitif katkı ve eleştirel atılan her adımın daha sağlam olmasına yardımcı olacaktır. KPMG olarak, iş modellerinizi ve süreçlerinizi baştan sona değiştirme ve işinizi ileriye taşıma ihtimali bulunan teknolojik gelişmeler hakkında sizleri bilgilendirmeye ve desteklemeye yönelik danışmanlık hizmetler sunmaktayız. 

 • Aday BT Çözümleri Arasındaki Fayda/Maliyet Analizleri

 • Yatırımın Geri Dönüş Hesaplamaları (ROI)

 • Süreklilik İçin İş Etki ve Risk Analizleri

 • Proje Kararları Öncesi ya da Sonrasında Gap Analizi

 • İnsan Kaynakları İşe Alım Görüşmeleri ve Mevcut Kaynakların Yetkinlik Analizi

 • Yönetime ve Diğer BT Paydaşlarına Sunumlar

 • İş Süreçleri Değişiminin Şirket Kültürüne Yansımaları ve Farkındalık Kampanyalarının Düzenlenmesi

Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi