Mayıs ayı itibariyle, Türkiye’deki COVID-19 pandemik salgınına ilişkin verilerin azalma eğilimine paralel olarak kamu otoriteleri geri dönüş senaryoları üzerinde çalışmaya başlamış ve yeni düzenlemelere gitmiştir. Bu kapsamda, özel sektörde faaliyet gösteren kurumların büyük çoğunluğu yeni normale adapte olmak üzere yoğun bir araştırma ve hazırlık dönemine girmiştir.

KPMG Türkiye İnsan ve Değişim Ekibi olarak, kurumların geri dönüş planlarına ilişkin genel uygulamalarını ve yaklaşımlarını raporlamak üzere 7-13 Mayıs tarihleri arasında farklı sektörlerden 94 profesyonelin katılımı ile bir anket çalışması gerçekleştirdik. Çalışmamızın verileri doğrultusunda; kurumların geri dönüşlerine dair zaman planlarını, alacakları önlemleri, kullanacakları metotları, uygulamaya dahil edecekleri çalışan gruplarını ve salgın sonrası dönemde evden çalışma düzenine ilişkin yaklaşımlarını inceledik ve raporladık.