İleri analitik ve yapay zeka yazılım şirketi SAS ile KPMG Türkiye el ele verdi, dijital Türkiye hedefi için iş dünyasına ve insan hayatına değer katacak çözümler üretmeye başladı. SAS'ın Türkiye ve Orta Asya Bölgelerinden Sorumlu Genel Müdürü Tayfun Topkoç, KPMG Gündem’in sorularını yanıtladı, SAS’ın vizyonunu ve KPMG iş birliğini anlattı.

SAS globalde ve Türkiye’de ne yapıyor?

SAS, 1976 yılında kurulduğu günden bu yana, ileri analitik konusunda uçtan uca çözümler üreten, makine öğrenmesi ve yapay zeka gibi alanlarda yapılan çalışmalara öncülük eden ve bu çalışmalarla 150’ye yakın ülkede projeler geliştirmiş alanında lider, global bir firma. Bunun yanında yıllık gelirinin yüzde 25’ini araştırma ve geliştirme çalışmalarına ayıran SAS, iş dünyasına ve insan hayatına katkı sağlayan yeni çözümler sunuyor.

 

Yatırımlarımızı aynı hızla devam ettiriyoruz. Önümüzdeki üç yıl içinde; yenilikçi yazılımlar, eğitimler, uzman hizmetler sunmak amacıyla yapay zeka teknolojilerine 1 milyar dolar yatırım yapacağız ve gelişmiş yapay zeka teknolojileri ve çözümleri sunacağız. Bunlar SAS’ın yapay zeka alanındaki ileri analitik, makine öğrenimi, derin öğrenme, doğal dil işleme (NLP) ve görüntü işleme gibi konuları içeren sağlam bir temelin üzerine kurulacak.

 

Yapay zeka alanındaki eğitim desteğimiz AI Accelerator Programı ile devam edecek. Kurumlardaki yöneticiler, veri bilimciler, veri uzmanları güncel içerikli eğitimlere mesleki gelişimleri için erişebilecek ve yeni teknolojileri şirketlerinde hayata geçirebilmek, dijital dönüşümü desteklemek üzere geleceğe hazır olacak.

 

Türkiye’de de Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ile Türkiye’nin dijitalleşme sürecini hızlandırmak ve geleceğin dijital ekonomisinde oyun kurucu olmasını sağlamak amacıyla “Dijital Teknoloji Geliştiriciler” projemizi hayata geçirdik. Sloganımız, “Türkiye Dijital Zekasıyla Kalkınacak”. Bu bağlamda, Eylül ayı başında Türkiye’nin farklı şehirlerinden altı üniversiteden akademisyenlerle bir araya geldik ve eğitici eğitimi programımızı tamamladık. Toplamda sekiz üniversite ile projemiz devam ediyor. Katılımcı üniversitelerimiz, güz döneminden itibaren “Veri Bilimine Giriş” dersini üniversitelerinde hayata geçirmeye başlayacaklar.

 

Dijital Türkiye’nin temellerini atacak olan dijital ve yapay zekâ teknolojileri, uygulama alanları ve kazanımları konusunda gençlerimizin, çalışanlarımızın eğitilmesi, geleceğin mesleklerini edinmeleri ülke ekonomimiz için elzem. Bu doğrultuda SAS olarak; kamu kurumlarının, özel sektörün ve gençlerin küresel düzeyde bilgi üretmelerini, bilgiyi katma değere dönüştürmelerini sağlayacak projelerinde yapay zekâ altyapısına çözüm desteği veriyor, gençlerimizi geleceğin mesleklerine hazırlıyor, tüm alanlarda dijital dönüşümün bir parçası olarak, sürecin hızlanmasına katkıda bulunuyor, global yetkinlik ve tecrübelerimizi hizmete sunarak ülkemizi hızla Endüstri 4.0’da öne çıkaracak yeni iş modelleri geliştirilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

SAS ve KPMG iş ortaklığımız analitik alanda bir CoE geliştirme yaklaşımına dayanıyor. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz?

SAS ve KPMG iş ortaklığı, ileri analitik ve yapay zeka çözümleri hizmetlerinin sağlanmasının da ötesinde müşterilerimizin dijitalleşme yolunda ihtiyaç duydukları desteği onlara sunmak, yaşadıkları zorluklara çözümler üretmek üzerine kurulu. Bu iş ortaklığı kapsamında, Türkiye’de ileri analitik alanında faaliyet gösteren Mükemmeliyet Merkezi (Center of Excellence - CoE) geliştirmek istiyoruz. Veri Bilimciler yetiştirip hem pazardaki ciddi kaynak eksiğini ortadan kaldırmayı hem de var olan verinin KPMG’nin profesyonel yaklaşımıyla daha verimli işlenmesi için müşterilerimize destek sağlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda KPMG ile oluşturulacak Yapay Zeka laboratuvarı ile finanstan sigortaya, üretimden perakendeye ve enerjiye kadar birçok farklı sektörde SAS teknolojilerini ve KPMG uzmanlığını birleştirip sektörel çözümler oluşturmayı amaçlıyoruz.

KPMG’nin sahip olduğu uzmanlık ile SAS’ın ileri analitik, yapay zeka çözümleri pazarda bu alandaki çok büyük bir açığı kapatacaktır. Türkiye’deki şirketlerde veri odaklı yaklaşımın daha da yaygınlaşması için KPMG ile birlikte veri bilimi, ileri analitik ve makine öğrenimi konularında tüm şirketlere öncülük etmeyi, destek olmayı planlıyoruz.

Bu alanlarda KPMG ile birlikte gerçekleştirebileceğiniz projeler neler?

KPMG Türkiye, önemli alanlarda faaliyet gösteren şirketlere danışmanlık veriyor. Bu süreçte müşterilerin analitik ihtiyaçlarını, içinde bulundukları durumu en net haliyle görebiliyor. Gerek UFRS9 gerekse UFRS17 konularında bankacılık ve sigortacılıkta oldukça hızlı faaliyet gösterebiliriz. Ama konunun sadece UFRS ile sınırlı kalmayacağını ve kurumsal şirketlerin dijitalleşme süreçlerinde de birlikte birçok önemli şirkete hem danışmanlık hem teknoloji anlamında değer katacağımızı düşünüyoruz.

Ayrıca suistimali önleme konusunda yenilikçi yaklaşımlarla Türkiye pazarında ciddi bir ihtiyaca yönelik ortak çözümler oluşturabileceğimize inanıyoruz. Müşterilerimize dijital dönüşüm yolculuklarında birçok alanda kazanımlar sağlayacak projelerle KPMG ve SAS; Türkiye pazarındaki liderliklerini daha da perçinleyecektir.

Etkileyici müşteri hikayeleriniz var. İhtiyacı tespit edip çözüm üretme süreci çok hızlı ve etkili. KPMG iş ortaklığının da katkısı ile sistem nasıl işliyor?

SAS olarak Türkiye ve globaldeki tecrübelerimizi KPMG’nin müşteri analiz ve çalışmaları ile birleştirip, sadece probleme yönelik çözüm üretmekten ziyade, Analitik Yaşam Döngüsü ve dijitalleşme ile müşterilerimizin yarınlarını da güvence altına almayı hedefliyoruz. İhtiyacı tespit etmek kadar KPMG tecrübesi ve uzmanlıkları ile doğru çözümün, doğru danışmanlık yaklaşımının oluşturulması da aynı oranda önemli. Müşterilerimize, bir sorunun tespiti sonrası, sorunu hızlı ve efektif bir yaklaşımla çözümleyen ve bir sonraki aşamada bu sorunların çıkmasını engelleyen sistemleri hayata geçirebilecekleri bir yapı kurmaları için destek oluyoruz. KPMG iş ortaklığı ve danışmanlık tecrübesi ile müşterilerimize dijital yol haritalarını veri odaklı bir temele oturtan çözümler sunmayı amaçlıyoruz.

Son olarak, KPMG-SAS işbirliğinden nasıl bir değer ortaya çıkacak ve Türkiye pazarı hakkında ne düşünüyorsunuz?

KPMG ve SAS işbirliğinde Türkiye pazarında birlikte sunacağımız çözümler, SAS’ın yapay zeka alanındaki ileri analitik, makine öğrenimi, derin öğrenme, NLP ve görüntü işleme gibi konularını içerecek. KPMG’nin müşterilerine sunduğu danışmanlık tecrübesinin, SAS teknolojileri ile desteklenmesinin Türkiye’de veri odaklı kurumların oluşmasını hızlandıracağını düşünüyoruz.

 

Türkiye’nin dijitalleşmesi ve dijital ekonominin büyümesi konusunda veri bilimcilerin rolünün çok büyük olduğuna inanıyoruz. Gerekli insan kaynağının yetiştirilmesine KPMG ile birlikte destek olacağız. KPMG bünyesinde hayata geçirilmesi planlanan bir yetkinlik merkezi ile farklı ölçeklerdeki kurumsal firmalar dönüşümlerine hız verirken, birçok firma da bu yöndeki eksiklerini KPMG ve SAS işbirliği ile karşılayacak.

 

Türkiye’nin geleceğin dijital ekonomisinde oyun kurucu olmasını sağlamak için en köklü danışmanlık firması ile en köklü analitik firması güçlerini birleştiriyor, bu işbirliğini hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz.