Telekomünikasyon Sektöründe İnovasyon

Telekomünikasyon Sektöründe İnovasyon

Değişen teknoloji ve müşteri talebi yapay zeka, nesnelerin interneti ve 5G gibi alanlarda yeni ürün ve hizmet imkanları oluşturuyor. Araştırmaya katılan küresel CEO’ların neredeyse tamamı, şirketlerinin daha doğru kararlar verilmesi için veri analitiği ile karar destek teknolojilerini benimsemesini bekliyor.

Serkan Erçin

Strateji ve Operasyonlar Şirket Ortağı, Telekomünikasyon Sektör Lideri

KPMG in Turkey

E-posta

İlgili içerik

Telekomünikasyon Sektörü CEO Araştırması

KPMG’nin “Telekomünikasyon Sektörü Küresel CEO Araştırması”na göre, CEO’lar yeni teknolojileri göz önünde bulundurarak, şirketleri için büyüme konusunda olumlu görüş bildiriyor. İnovasyon ve piyasa türbülansı, telekomünikasyon şirketleri için yeni gelişmeler değil. Bu nedenle küresel CEO’lar şirketlerinin sektördeki yıkıcı etkilere ayak uydurabileceğine; hatta bizzat yıkıcı etki göstereceğine inanıyor. Değişen teknoloji ve müşteri talebi yapay zeka, nesnelerin interneti ve 5G gibi alanlarda yeni ürün ve hizmet imkanları oluşturuyor. Araştırmaya katılan küresel CEO’ların neredeyse tamamı, şirketlerinin daha doğru kararlar verilmesi için veri analitiği ile karar destek teknolojilerini benimsemesini bekliyor.

İnorganik büyüme ön planda

Birleşme ve satınalma, büyümeyi hızlandırmak için popüler stratejiler arasında yer almayı sürdürüyor. Araştırmaya katılan küresel CEO’ların %75’i birleşme ve satınalmaları büyüme stratejilerinin önemli bir parçası olarak görüyor. KPMG Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Sektör Lideri Serkan Ercin, “Şirketler, iş modellerini organik büyümenin sunacağından daha hızlı bir şekilde dönüştürme ihtiyacının farkında. Stratejik ittifaklar, özellikle nesnelerin interneti ve yapay zeka gibi yeni teknolojilere yönelik ortaklıklar için büyümede anahtar önem taşıyor” dedi.

Büyümenin önündeki riskler

Bu noktada büyümenin önündeki riskler sorulduğunda, katılımcıların %71’i yetenek; %67’si operasyon ve %48’i siber güvenlik olarak yanıt verdi.

Yetenekle ilgili riskler, şirketlerin yeni teknolojiler konusunda uzmanlık sahibi profesyonelleri işe alma sürecinde karşılaştığı rekabetten kaynaklanıyor. Şirketler yalnızca diğer telekom sağlayıcılarıyla değil; aynı zamanda geleneksel olmayan oyuncularla da rekabet içerisinde.

Operasyonel risklerin de telekomünikasyon sektörünün dışındaki şirketlerden gelen rekabetle birlikte arttığı gözleniyor. Teknoloji devleri ve diğer şirketler, bazı durumlarda sosyal paylaşım platformları aracılığıyla olmak üzere, dijital iletişim ve mesajlaşma hizmetleri sunuyor.

Araştırmaya katılan her 10 CEO’dan 4’ü şirketlerinin bir siber saldırı veya veri ihlali yaşamasının bir olasılıktan ziyade “an meselesi” olduğunu düşünüyor. Ancak çoğu katılımcı, şirketlerinin saldırıya hazırlıklı olduğunu da belirtiyor. Siber güvenlik endişeleri büyük ölçekli telekomünikasyon şirketlerinde daha ön planda. 10 milyar dolardan daha fazla geliri olan telekomünikasyon sağlayıcılarının CEO’larının %88’i büyümenin önündeki riskler arasında siber güvenliğe dikkati çekiyor. Bu duruma paralel olarak, katılımcıların %87’si gelecekteki büyüme için siber güvenlik uzmanlarını oldukça önemli olarak nitelendiriyor.

Türkiye’de; CEO’ların %60’ı güçlü bir siber güvenlik stratejisine sahip olmanın paydaşlar arasında güven yaratmakta kritik önem taşıdığını belirtirken; siber saldırıya karşı genel anlamda hazırlık seviyeleri sorulduğunda katılımcıların yalnızca %12’si hazırlıklı olduğunu belirtti.
 

Telekomünikasyon sektöründe çalışan sayısı artacak

Telekom CEO’larının %70’i öngördükleri büyümeye paralel olarak çalışan sayısını önümüzdeki 3 yıl içerisinde yaklaşık olarak %5 oranında artırmak için yatırım yapmayı hedefliyor. Araştırmaya katılanların %30’u ise çalışan sayısında %10’a varan daha büyük artışlar planlıyor. Bu büyüme için, yapay zeka, güvenlik ve veri ile ilgili uzmanlık sahibi çalışanları şirket bünyesine katmak operasyonel zorlukları beraberinde getirebilir.

Büyüme stratejilerine paralel olarak, küresel CEO’lar yapay zeka, siber güvenlik, modelleme ve sürdürülebilirlik uzmanları için talebin arttığını gözlemliyor. Telekom CEO’larının %52’si belirli süreçler için kısıtlı yapay zeka uygulamalarını başlattığını bildirdi; %24’ü de bazı süreçlerin otomasyonu için yapay zekayı halihazırda kullanıyor.

Telekomünikasyon sektöründeki yıkıcı teknolojiler, küresel CEO’lar için bir takım fırsatları beraberinde getiriyor. İş güven endeksi halen yüksek ve gelişen teknoloji yeni hizmet ve ürün grupları oluşturuyor. Küresel CEO’ların, şirket gelirlerini artırmak ve müşterileri daha iyi tanırken veri gizliliği sağlamak için inovasyonu veri odaklı uzmanlık alanlarıyla desteklemesi gerekiyor. CEO’lar, 2019 yılı içerisinde dijital dönüşüm yatırımlarının karşılığını alacağını düşünüyor; yapay zeka ile ilgili yatırımların da 1 ila 3 yıl içerisinde karşılık vereceği öngörülüyor.

© 2022 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için home.kpmg/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi