Küresel Tüketici Ürünleri ve Perakende Yöneticileri Araştırması 2018

Küresel Perakende Yöneticileri Araştırması 2018

Bu sene altıncısını yayımladığımız “KPMG Küresel Tüketici Ürünleri ve Perakende Yöneticileri Araştırması”nın 2018 sonuçları açıklandı.

E-posta

İlgili içerik

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 28 ülkeden, 530 tüketici ürünleri ve perakende sektörü yöneticisinin görüş bildirdiği rapor, değişimin her yönden baskı yaptığı, müşterilerin her zamankinden güçlü olduğu ve eskiden ‘normal’ olan iş yapış şekillerinin geçmişte kaldığı bir dünyada, liderlerin büyümeye nasıl ulaştığını ortaya koyuyor.

Yükselen startup’lar ve yerel oyuncular tarafından sürekli baskı altına alınan sektörde, yöneticilerin yüzde 58’i iş modellerini yeniden gözden geçirdiğini belirtiyor. Hızlı büyüyen şirketlerin liderlerinin yüzde 68’lik bir bölümü ise, sektördeki yıkımın rekabet avantajı sağladığını düşünüyor.

Büyümeyi sürdüren liderlerin büyük bir bölümü inovasyon ve değişimi destekleyen bir şirket kültürünü teşvik ediyor. Rekabetçi liderler; müşteri etkileşimi ile kanallarını optimize ettiğini, iş süreçlerini talebe dayalı ve müşteri merkezli hale getirmek için yeniden tasarladığını, stratejik hedeflerinde ilerlemeyi ölçüp teşvik ettiğini ve şirketin dijital dönüşümünü hızlandırdığını ifade ediyor.

Araştırma sonuçlarına göre, küresel tüketici ürünleri ve perakende liderlerinin müşteriye ilişkin hedefleri, müşteri ihtiyacını anlamak, ‘cüzdan payı’nı artırmak, en büyük etki anında etkileşim yaratmak ve müşterilerin dikkatini çekmek olarak sıralanıyor.

Dinamiklerin hızla değiştiği sektörde, müşteri merkezlilik hala hayatta kalmak ve büyümeyi sürdürmek için en önemli stratejilerden biri olarak öne çıkıyor. Tüketici ürünleri ve perakende sektöründe müşteri merkezliliği bütün iş süreçlerine dahil eden, dijital dönüşüm için harekete geçen ve ‘yeni normal’e uyum sağlayan iş liderlerinin başarıya ulaşacağını öngörüyoruz.

© 2022 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için home.kpmg/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi