Sektörel Bakış 2018 - Perakende

Sektörel Bakış 2018 - Perakende

2017 yılında perakende sektöründe görülen temel eğilimlerin, dünya ve Türkiye pazarına ait temel büyüklüklerin, sektör oyuncularına yönelik değerlendirmelerin, sektörde beklenen teknolojik gelişmelerin ve sektörün güncel durum analizinin yer aldığı çalışmada, sektörün 2018 beklentilerine de yer veriyoruz.

1000
Sektörel Bakış 2018 - Perakende

Ülkemizin son iki yıldır içinde bulunduğu sert jeopolitik ve makroekonomik koşulların 2017’de devam etmesi özellikle yerel organize perakende zincirlerin üzerindeki baskıyı artırdı. Döviz kurlarındaki değişkenlik ve faiz oranlarının yüksekliği, 2018’de de bu tablonun süreceğini gösteriyor. Ancak tüm bu gelişmeler toplam perakende yatırımlarını durdurmuyor.

Dünya genelinde ise sektörün önündeki temel sorun, müşteri davranışlarının ve yolculuğunun değişmiş olması. İletişim kanallarında gelinen noktada müşteriler, birçok kanalı kullanarak her türlü bilgiye ve her türlü alışveriş olanağına ulaşabiliyorlar. Bu nedenle tek kanaldan faaliyet gösteren perakende firmaları ve geleneksel alışveriş tehdit altında. Online alışveriş, ardından yükselen mobil alışveriş ve şimdilerde sıkça sözü edilen sosyal alışveriş, geleneksel fiziksel mağazacılığın cirolarını büyük ölçüde etkiliyor.

Türkiye perakende sektörünün 2018 yılında ciro artışını sürdürmesini bekliyoruz. Artan e-ticaret hacmi, yüksek indirim marketlerinin alışveriş alışkanlıklarını değiştirerek, en küçük ilçelere kadar yayılma politikası, indirim ve kampanyalarının sürekliliği, fiyatların ve marka çeşitliliğinin alım gücüne göre düzenlenmesi gibi etkilerin perakendedeki satış başarısını olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz. Ayrıca Türkiye’de yurtdışında uygulanan ve tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği Black Friday, Cyber Monday gibi uygulamaların hızla yayıldığını ve sektör hareketliliğini artırdığını gözlemliyoruz. Ayrıca OVP ile hedeflenen yüksek büyüme ve kişi başı milli gelirin artış beklentisi, perakende harcamalarında artışa sebep olacak.

2017 yılında perakende sektöründe görülen temel eğilimlerin, dünya ve Türkiye pazarına ait temel büyüklüklerin, sektör oyuncularına yönelik değerlendirmelerin, sektörde beklenen teknolojik gelişmelerin ve sektörün güncel durum analizinin yer aldığı çalışmada, sektörün 2018 beklentilerine de yer veriyoruz.

© 2022 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için home.kpmg/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın