2017 İK Dönüşüm Araştırması

2017 İK Dönüşüm Araştırması

2017 İK Dönüşüm Araştırması, küresel organizasyonların, İK işlevinin hangi yöne gittiğine dair farklı bakış açılarıyla ortaya koyuyor.

İlgili içerik

2017 İK Dönüşüm Araştırması sonuçları, küresel organizasyonların, İK işlevinin hangi yöne gittiğine dair farklı bakış açılarıyla iki gruba ayrılmış olduğunu ortaya koyuyor. Bunların yarısı 'açık fikirli/bilgili' ve stratejik olarak yönetilen bir İK dönüşümüne ihtiyaç duyuyor, diğer yarısı ise ‘önyargılı’ ve dijital çağın dünyalarını yeniden tanımlamasının belirsizliğinden ve başarı için dramatik kurallar yazmasından dolayı bocalıyor.

Öne Çıkanlar

  • İK dönüşümünü benimseyen dört kuruluştan üçü bulut İK teknolojisinin uygulanması gibi girişimleri başarıyla gerçekleştirdi.
  • ‘Açık fikirli’ organizasyonların başarısı için ortak özellikler: uygulama modellerinde yapılan değişiklikler (yüzde 72), belirlenmiş başarı ölçütlerini kapsayan vaka oluşturmak (yüzde 73) ve işe stratejik değer katan şirket olarak görülmek (89 yüzde).
  • Diğer bakış açısı, İK inisiyatiflerinin beklentileri karşıladığı ifade edilirken (yüzde 44), organizasyonların yüzde 59'unun vaka veya ölçüt eksikliği gösterdiğini ortaya koyuyor
  • İK inisiyatiflerinin başarısızlığının ortak özellikleri: organizasyonların rolleri ya da yapıları dönüşümle tutarlı olarak değiştirmemeleri (yüzde 85), başarı ölçütlerini tanımlayamamaları (yüzde 90), değişimi yönetme yeteneğine sahip olmamaları (yüzde 75).
  • Bununla birlikte, önümüzdeki yıl içinde, organizasyonların yüzde 36'sı, iş ve İK operasyon modeli için önemli değişiklikler yapacak akıllı otomasyona geçmesi bekleniyor.
  • İK dönüşümünün başarıya giden yolu, bugünün dijital çağında cesur değişiklikleri benimseyerek kesin ve net bir hedefle başlıyor.

© 2022 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için home.kpmg/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi