close
Share with your friends

Turquality mevzuat değişikliği

Turquality mevzuat değişikliği

Turquality mevzuatı değişti, KPMG mevzuattaki değişiklikleri ve uygulamaya etkilerini yazdı.

İlgili içerik

Şu anda kapsamında 115 firmanın 121 markasının bulunduğu Turquality programı, 2004 yılında ilk kez pilot sektör olarak seçilen “tekstil ve hazır giyim” ile yola çıkmıştı. Sonradan hızlı tüketim ve dayanıklı tüketim ürünleri, kuyum/mücevherat, otomotiv, endüstriyel makine ve gastronomi sektörleriyle genişleyen Turquality’nin kapsamına en son döviz kazandırıcı hizmet sektörleri eklenmişti.

1 Haziran 2017 tarihinde 30083 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi Ve Turqualıty®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/2)” kapsamında kuruluşları (TİM, İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri ve Üretici Birlikleri), şirketleri ve yönetim danışmanlığı firmalarının desteklenmesini etkileyen kritik değişiklikler olmuştur. Uygulamaya ilişkin genelge hazırlıkları devam etmekle birlikte, mevzuatın hali hazırda uygulamaya etkilerine aşağıda yer verilmiştir.

Hedef Pazar Konsantrasyonu

Şirketlerin Gelişim Yol Haritası çalışması kapsamında belirledikleri hedef pazarlarda markalaşmasını hedefleyen Turquality Programı kapsamında hedef pazarlara ek olarak şirketlerin hedef pazar dışı diğer ülke faaliyetleri de desteklenmekteydi. Mevzuat değişikliği ile şirketleri en çok etkileyen hususlardan biri, Turquality programının hedef pazar konsantrasyonunun artmış olmasıdır. Şirketler programa kabul sonrasında yalnızca yönetim danışmanlığı firmaları ile Gelişim Yol Haritası çalışmasında belirlenen ülkeleri otomasyona tanımlayıp destek kapsamına alabileceklerdir. Bu doğrultuda, hedef ülke dışında kalan ülkelere ilişkin tek seferlik faaliyetlerin desteklenmeyeceğini belirtmekte fayda var.

Mevzuat değişikliği ile şirketlerin yönetim danışmanlığı firmaları ile yaptığı çalışmada en çok odaklanacağı ve/veya markalaşabileceği ülkeleri belirlemesi ve bu ülkeler için onay alması önem kazanmıştır. Ancak, şirketlerin yeni hedef pazarlarda öngörülemeyen fırsatlar yakalayabileceği göz önünde bulundurularak, ek hedef pazar belirleme ve onay sürecinin genelge ile belirlenmesi beklenmektedir.

Destek Süresi

5+5 yıl olarak uygulanan Turquality programı, mevzuat değişikliği ile süresiz bir hale getirilmiş olup, şirketlerin her bir hedef pazarı yalnızca beş yıl süre ile destek kapsamına alınacaktır. Bu kapsamda, şirketler faaliyet gösterdikleri süre boyunca, beş yıl süresini aşmamak kaydı ile, farklı dönemlerde farklı ülkeler için desteklerden yararlanabilecektir.

Hali hazırda hedef pazar olarak otomasyona tanımlanmış ülkeler için desteklendikleri süre mahsup edilecektir.

Destek Limitlerinde Değişim

Hali hazırda Amerikan Doları olarak belirlenmiş olan destek üst limitleri, yeni mevzuat ile Türk Lirasına dönüşmüştür. Mevcut dolar kuru göz önünde bulundurulduğunda, şirketlerin lehine bir değişim olduğu gözlemlenmektedir. Şirketlerin lehine olan bir diğer durum ise destek üst limitlerinin, her takvim yılı başında (TÜFE+Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenecek olmasıdır.

Gelişim Yol Haritasının Desteklenmesi

Şirketlerin programa kabul sonrasında yönetim danışmanlığı firmaları ile yürüttüğü Gelişim Yol Haritası çalışmasının destek oranı %50 olarak revize edilmiştir. Bu kapsamda, mevzuatın yürürlüğe girdi tarih itibariyle, programa kabul almış ancak Gelişim Yol Haritası projesi kapsamında herhangi bir gideri oluşmamış şirketler için de destek oranı %50 olarak uygulanacaktır.

Mevzuat yürürlük tarihi öncesinde oluşan giderler için hali hazırda destek başvurusunda bulunmuş veya bulunmamış şirketler için Tebliğin lehe olan hükümleri uygulanacaktır. Gider tarihinin tespitinde ödeme belgesi tarihi esas alınacaktır.

turquality destek tablosu

Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi