Bir Suistimalcinin Profili 2016

Bir Suistimalcinin Profili 2016

Suistimale kalkışan kişi tipleri, yaptıkları suistimal türü ve bu suistimalleri tespit etme yöntemlerine detaylı bir bakış.

E-posta

İlgili içerik

Suistimal, şirketlerin itibarına zarar veren, milyonlara mal olan ve hayatları mahveden küresel bir sorun. Toplum üzerinde ağır ekonomik ve ahlaki yükler doğuruyor. KPMG yıllardır suistimal trendleri hakkında raporlar yayımlıyor ve elinizdeki bu rapor da tüm dünyadaki suistimalcilerin profilini çıkaran üçüncü rapor. Bu raporda, profesyonellerimiz, soruşturmalarımız sırasında elde ettiğimiz bilgilerden yola çıkarak yaklaşık 750 suistimalci hakkında detaylı bir anket gerçekleştirdi.

KPMG Suistimal İnceleme Uzmanları tarafından 2013 yılı Mart ayı ile 2015 yılı Ağustos ayları arasında gerçekleştirilen suistimal incelemelerinden edinilen bilgilerle hazırlanan “Bir Suistimalcinin Profili” raporunun üçüncüsünde, aralarında Türkiye’nin de 81 ülkeden 750 farklı suistimalci profili incelendi.

2010 ve 2013 yılındaki raporlara baktığımızda suistimalci profilinin çok büyük farklılıklar göstermediğini ancak suistimal karşıtı kontrollerin gittikçe zayıfladığını ve problemin gün geçtikçe büyüdüğünü görüyoruz. İç kontrol zayıflıklarını fırsat olarak kullanan suistimalcilerin arttığını, teknoloji kullanımının suistimallerin oluşmasında son derece etkili olduğunu ancak; suistimallerin tespiti ve önlenmesi aşamasında teknolojiden yeteri ölçüde yararlanılmadığını görüyoruz.

tr-fraudster-yas-2016
tr-fraudster-cinsiyet-2016
Kodem düzeyi

Raporun bulgularına göre tipik bir suistimalcinin özellikleri:

  • 36-55 yaşları arasında (soruşturulan suistimalcilerin %69’u)
  • Ağırlıkla erkek (%79), ancak kadınların 2010 yılında %13 olan oranları da %17’ye yükseldi.
  • İçeriden bir tehdit (%65 mağdur şirketin çalışanı)
  • Üst düzey yönetici ya da direktör konumunda (%34)
  • Şirkette 6 yıldan uzun süredir çalışıyor (%38)
  • Despot biri olarak tanımlanıyor (%18) ve canayakın olarak görülme oranı görülmeme oranının 3 katı
  • İtibarlı, kendilerini kurum içinde saygı gören bir kişi olarak tanımlıyorlar
  • Başkalarıyla işbirliği yapmış olma olasılığı yüksek (2013 anketindeki %70 oranından hafif bir düşüşle suistimallerin %62’si)
  • Kişisel kazanç (%60), hırs (%36) ve “yapabilirim” duygusuyla (%27) motive oluyor
Bir Suistimalcinin Profili 2016 İnfografik
 Bir Suistimalcinin Profili 2016

© 2022 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için home.kpmg/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi