close
Share with your friends

2015 Küresel Üretim Sektörünün Geleceğine Bakış

2015 Küresel Üretim Sektörünün Geleceğine Bakış

Küresel Üretim Sektörünün Geleceğine Bakış raporunda üretim şirketlerinin dönüşüm için farklı yöntemleri ve öncelikleri olduğunu ortaya koyuyor.

İlgili içerik

Dünya ekonomisinde yaşanan değişim ve belirsizlik dönemine baktığımızda, teknolojinin, gerçekleştirilen inovasyonların ve inovatif oyuncuların etkisiyle üretim sektörünün büyük bir dönüşüme gireceğini söyleyebiliriz. Biraz daha yakından baktığımızda ise, etrafımız dönüşümü mümkün kılacak faktörlerle çevrili olduğu halde üreticilerin pek azının gerçekten dönüştüğünü görüyoruz. Şirketler işletme yapılarını dönüştürmeye değil “uyarlamaya” odaklandıkları için, maliyet yapılarında, tedarik zincirlerinde ve iş modellerinde küçük değişiklikler yapılıyor.

İnovasyona dayalı büyüme modeline odaklananlar ise Ar-Ge’ye yaptıkları yatırımı artırıyor ve verimliliği ve yenilikçiliği artırmak için yeni üretim teknolojilerini kullanmaya başlıyor. Bunun sonucunda daha hızlı, şeffaf ve talebe dayalı tedarik zincirlerine ve entegre iş planlaması modellerine duyulan ihtiyaç artacak. İnovasyon alanında mücadeleyi kazanmak isteyen üreticilerin hem teknolojiye hem de yetenekli iş gücüne daha fazla yatırım yapmaları gerekecek.

KPMG’nin Küresel Üretim Sektörünün Geleceğine Bakış raporu, dünyanın farklı yerlerindeki üreticilerin yaklaşmakta olan inovasyon ve teknoloji odaklı dönüşüme hazırlanmak için hangi adımları attığını inceliyor. Bu raporun bulgularının ve çıkardığı sonuçların, üreticilerin rekabetteki konumlarını daha iyi anlamalarına ve uzun vadeli büyümeyi gerçekleştirmek ve rekabet avantajına sahip olmak için daha iyi hazırlık yapmalarına yardımcı olacağına inanıyoruz. 

Raporda öne çıkan bulguları şöyle özetleyebiliriz:

  • Üreticiler gittikçe daha fazla inovasyon odaklı olmaya başlıyor ve Ar-Ge verimliliğini ve değerini artırmayı hedefliyor. 
  • Üreticiler kendilerini çetin rekabet koşullarına hazırlarken, satışları artırmak ve maliyetleri düşürmek en önemli öncelikleri arasında yerlerini koruyor. 
  • Üreticiler arasında çığır açan inovasyon yapma anlayışı yaygınlaşıyor ve Ar-Ge’ye yapılan yatırım artıyor. 
  • Üreticiler piyasaya sürme hızını artırmak ve inovasyon maliyetlerini düşürmek için yeni ortaklıklar yapıyor ve yeni teknolojiler kullanmaya başlıyor. 
  • Üretim sektöründe tedarik zinciri ile ilgili öncelikler arasında maliyetleri düşürmek ve yeni ürünleri piyasaya sürmeye hazır olmak üst sıralarda yer alıyor. 
  • Tedarikçi performansı ve kapasitesi ile ilgili kaygılar önemli olmaya devam ederken, tedarik zinciri süreç takibi ilginç bir şekilde önemli kaygılar arasında yer almıyor. 

© 2020 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative’in tescilli ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır.

Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi