close
Share with your friends

Siber güvenlik: CEO’ların öngörü yanılgısı

Siber güvenlik: CEO’ların öngörü yanılgısı

KPMG'nin "Siber Güvenlik: CEO'ların öngörü yanılgısı" raporunda bu stratejik risk ile ilgili yaklaşımlar yer alıyor.

İlgili içerik

Şirketlerin ve bireylerin dijital dünyaya doğru çıktıkları yolculuk ile kritik altyapılar siber dünya ile bütünleşik bir hal alıyor. Bu yolculuk, fırsatların yanında pek çok siber riski de beraberinde getiriyor.

Dijital veri hacminin her geçen gün artması, verilerin kıymetli bilgi formlarına hızla dönüşmesi, internetin hayatımızınvazgeçilmez bir parçası olması gibi birçok sebep Türkiye'de de siber güvenlik konusunuönemli gündem maddelerinden birisi haline getiriyor. Tehditlerin sanal olarak belirdiği ancak oluşturduğu zararın gerçek olduğu saldırıların sayısı arttıkça siber saldırılarla mücadeleye yönelik çalışmalara ağırlık veriliyor.Siber saldırıların bilinen ve belirlenmiş herhangi bir stratejisinin olmaması ve her türlü zafiyetten faydalanılması eğilimi ile büyük, orta veya küçük ölçekte her şirket siber risk taşıyor. Bu nedenle siber saldırılarla mücadele konusunda süreç yaklaşımı ihtiyacı öne çıkıyor. Yalnızca bireylerin değil şirketlerin ve hatta ülkelerin de siber tehditlere yönelik birlikte hareket etmesi ile anlam kazanacağı anlaşılmalıdır.Siber güvenlik alanında birlikte çalışmalar yürütmenin, birikim ve tecrübelerin bir araya getirilerek güç birliği oluşturmanın önemini anlatmak amacıyla KPMG, küresel olarak bu stratejik riske yaklaşımları içeren bir çalışma gerçekleştirdi.

© 2020 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative’in tescilli ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır.

Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi