Siber güvenlik: CEO’ların öngörü yanılgısı

Siber güvenlik: CEO’ların öngörü yanılgısı

KPMG'nin "Siber Güvenlik: CEO'ların öngörü yanılgısı" raporunda bu stratejik risk ile ilgili yaklaşımlar yer alıyor.

1000

Şirketlerin ve bireylerin dijital dünyaya doğru çıktıkları yolculuk ile kritik altyapılar siber dünya ile bütünleşik bir hal alıyor. Bu yolculuk, fırsatların yanında pek çok siber riski de beraberinde getiriyor.

Dijital veri hacminin her geçen gün artması, verilerin kıymetli bilgi formlarına hızla dönüşmesi, internetin hayatımızınvazgeçilmez bir parçası olması gibi birçok sebep Türkiye'de de siber güvenlik konusunuönemli gündem maddelerinden birisi haline getiriyor. Tehditlerin sanal olarak belirdiği ancak oluşturduğu zararın gerçek olduğu saldırıların sayısı arttıkça siber saldırılarla mücadeleye yönelik çalışmalara ağırlık veriliyor.Siber saldırıların bilinen ve belirlenmiş herhangi bir stratejisinin olmaması ve her türlü zafiyetten faydalanılması eğilimi ile büyük, orta veya küçük ölçekte her şirket siber risk taşıyor. Bu nedenle siber saldırılarla mücadele konusunda süreç yaklaşımı ihtiyacı öne çıkıyor. Yalnızca bireylerin değil şirketlerin ve hatta ülkelerin de siber tehditlere yönelik birlikte hareket etmesi ile anlam kazanacağı anlaşılmalıdır.Siber güvenlik alanında birlikte çalışmalar yürütmenin, birikim ve tecrübelerin bir araya getirilerek güç birliği oluşturmanın önemini anlatmak amacıyla KPMG, küresel olarak bu stratejik riske yaklaşımları içeren bir çalışma gerçekleştirdi.

© 2022 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için home.kpmg/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın