close
Share with your friends

Banka Satın Almalarında İlk 10 Trend

Banka Satın Almalarında İlk 10 Trend

 Düzenleyici kurallar, markete yeni katılan şirketler, değişen market dinamikleri ve yeniden yapılanmanın sonucunda 2014 yılı M&A (birleşme ve kazanma) aktivitesi için ideal bir yıldı. Bu yüzden KPMG bünyesinde 2015 yılı için trend olacak 10 tahmin hazırlandı.

İlgili içerik

KPMG, Asya’daki fiyatlandırma aralığının azalması ile aktivitenin hız kazanacağını, Japon şirketlerin deniz aşırı ülkelere açılmaya devam edeceğini, Amerika’daki M&A aktivitesinin güçlü kalacağı, Asya ile mücadele etmek için Güney Amerika ve Afrika’nın potansiyel marketler olduğunu, daha güçlü şirketlerde M&A uygulamasının daha iyi çalışacağını, yatırım yöneticiliği sektörünün gelişeceği, yeniden yapılanmanın devam edeceğini, Banka ve sigorta sektörünün Afrika ve Latin Amerika’ya kayacağını, özsermayenin yeni arayışlar içine gireceğini, Finansal teknoloji alanında rekabetin artacağını öngörmüştür. Bankacılık sektöründeki şirketlere en iyi hizmeti verebilmek için, KPMG birçok dalda birleşmiş küresel bir M&A ağı kurmuştur. Bu ağda şirketlere iyi geliştirilmiş büyüme stratejileri, yeniden yapılanma hizmetleri, M&A uygulaması için şirkete göre planlamış hizmetler, anlaşma sonrası için iyi bir entegrasyon planı hazırlama gibi birçok hizmeti sağlamaktadır.

Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi