close
Share with your friends

Gelişen Bankacılık Regülasyonları–İkinci Bölüm: Görünür Strateji Arayışı

Gelişen Bankacılık Regülasyonları–İkinci Bölüm

Mevzuatlar, banka yapılarında yüksek karlı iş yapmaları( anapara için en az gereksinimler, kaldıraçlar, geçerli borçlar, likidite, risk yönetimi, türevlerin raporlaması gibi) bilançonun düzenlenmesi, iş aktiviteleri ve yasalar ve operasyonel yapıları, ve bankaların iş model ve stratejilerindeki denetleyici müdahalelerle kısıtlayan düzenlemeleri baskılarlar. Ayrıca bankalar  zayıf ekonomik çevre ,düşük faiz oranları, pazar  fazla kapasitesi, sert rekabet, teknolojik değişim, düşük marjlar ve yüksek baz maliyetler içeren çeşitli ekonomik ve ticari baskılarla yüzleşirler. Bu baskılar için yürütülen stratejik varsayımlar iş modelleri için artık demode olup, iş modelleri için ihtiyaçlar değişmektedir. Bu değişim için 4 anahtar boyut bulunmakta olup bunlar: ürün ve müşteri uyumları ve maliyetleme, bilanço boyutu ve uyumu, anapara planlama, yasal yapılar ve operasyonel yapılar üzerinde olmalıdır.

İlgili içerik

Banka yapılarında değişimler farklı şekillerde olup özellikle Avrupa bankalarında bu değişimler bankaların bilançolarında azalma ve risklerini azaltmak trendindedir. Küçük yapıdaki bilançolar, daha kolay anlaşılır olup, kısa dönem satış fonları için daha güvenli olmaktadır. Ayrıca çoğu bankalar, yatırımcıların, müşterilerin ve düzenleyicilerin beklentilerini karşılamak için uygulanabilir ve sürdürebilir iş stratejileri geliştirip uygulamak zorundadırlar. Özetle bu baskılar bankacılık sektörünü, daha karlı, kolay çalışalabilir ve olası risklerden korunur hale getirmektedir.

Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi