close
Share with your friends

Müşteri Deneyimi Barometresi

Müşteri Deneyimi Barometresi

Dünyadaki tüm iş kollarının ana odak noktası şirket gelirlerinin büyümesi üzerine yoğunlaşıyor. Hizmet temelli sektörlerde en büyük fırsatlar ise müşteri tecrübelerinin iyileştirilmesi amacıyla yapılan geliştirmelerde yatıyor.

İlgili içerik

KPMG uzmanlarının hazırladığı Müşteri Deneyimi Barometresi anketi 5000 müşteriyle, beş anahtar sektör (bankacılık, sigorta (genel, sağlık), e-ticaret, hizmet kurumları) içerisinde gerçekleştirildi.

Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi