close
Share with your friends

Risk Yönetimi: Kurumsal değeri destekliyor

Risk Yönetimi: Kurumsal değeri destekliyor

Son global ekonomik krizin nedenlerinden biri, finansal kuruluşlar başta olmak üzere, önde gelen şirketlerin risk yönetimindeki zafiyetleri olarak kabul edildi. Dolayısıyla son 1.5 yılda pek çok ülke risk yönetimi konusunda çeşitli yasal düzenlemeler getirdi.

İlgili içerik

Yeni Türk Ticaret Kanunu risk yönetimine gereken önemi vermiş; hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerde yönetim kurulunun şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi ve risklerin yönetilmesi amacıyla uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlü olması gerektiğini belirtmiştir. Bununla da kalmayıp, bu şirketlerde denetçinin riskin erken teşhis ve yönetimi uyarınca değerlendirme yapmasını ve bunun sonucunu bağımsız denetim raporunda yayınlamasını istemiştir. Hisse senetleri borsada işlem görmeyen şirketlerde “Tehlikelerin Erken Teşhisi Komitesi” denetçinin gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi halinde kurulmalıdır.

Bize ulaşın

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Teklif talebi