close
Share with your friends

Filiz Karakaya

Kıdemli Müdür

KPMG Türkiye

2010 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra KPMG Türkiye’ye katılmıştır ve 2015 yılından beri KPMG Türkiye Danışmanlık Bölümünde Müdür olarak çalışmaktadır. Filiz ağırlıklı olarak, şirketlerin iş süreçlerinin analiz edilmesine, iyileştirilmesine ve şirketlerin dönüşümlerinin desteklenmesine yönelik projeleri yönetmektedir. Filiz, stratejilerin geliştirilmesi kapsamında şirketlerin mevcut durumlarının ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi, gelişim planlarının oluşturulması ve yol haritasının hazırlanması alanında çalışmaktadır. KPMG içerisinde BT ve iş süreçlerine ortak bakış açısı sağlayarak, süreçlerin verimliliğinin artması ve risklerinin önlenmesine yönelik dönüşüm projeleri yürütmektedir. Bu kapsamda, iş ve bilgi teknolojileri süreçlerinin analiz edilmesi, uygulama kontrollerinin değerlendirilmesi, risk ve kontrol noktalarının belirlenmesi ve geliştirme önerilerinin sunulmasına yönelik projelerde yer almaktadır. Şirketlerin kurumsal performans sistemlerinin bir parçası olarak, insan kaynakları yapısının kurulması, mevcut IK yapılarının iyileştirilmesi, süreç çerçevesinin, görev ve sorumlulukların oluşturulması ve performans yönetim sisteminin kurulması çalışmalarına liderlik etmiştir. İnsan kaynakları dönüşümünün bir parçası olarak, şirketin gereksinimlere uygun insan kaynakları uygulamasının seçilmesi konusunda şirketlere destek vermektedir.

Uzmanlık alanları

Aile Şirketleri BT Yönetimi Büyüme Gelişen piyasalar Hızlı Büyüyen Pazarlar KOBİ Müşteri Gelir Büyümesi Müşteri gelir büyüme stratejisi Ulusal Pazarlar Özel şirketler
Filiz Karakaya

Eğitim ve nitelikler

  • Işık Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2010

Akreditasyon

  • Project Management Professional Certification, PMP

Yayınlarımız
Daha fazlasını yükle
Bağlantılar
Daha fazlasını yükle

Bize ulaşın