Didem Keşmir

Vergi Bölümü Şirket Ortağı, Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri

KPMG Türkiye

Eylül 2002’de KPMG bünyesine katılmıştır. Uluslararası firmaların vergi tasdik ve danışmanlık işlerinden sorumlu olarak çalışmıştır. Enerji, otomotiv, inşaat, üretim ve tekstil alanı, Uluslararası firmaların SAP sistemine aktarım süreçleri, Due dilligence vergi konularında kapsamlı bilgiye sahiptir.

 • Hızlı Büyüyen Pazarlar
 • KOBİ
 • Küçük Şirketler
 • Toplama due diligence
 • Ulusal Pazarlar
 • Uluslararası Pazarlar
 • Vergi
 • İşlemler
 • Yüksek Lisans: Marmara Ün. Sosyal Bil. Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Finansman, 2004

 • Lisans: Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 2000

 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM)