close
Share with your friends
K. Nadir Gülhan

K. Nadir Gülhan

Direktör - Vergi

KPMG in Turkey

TBMM bünyesinde Yasama Uzmanı olarak kariyerine 2006 yılında başlamıştır. 2007 - 2011 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda Hesap Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2011-2018 yılları arasında ise Vergi Denetim Kurulu bünyesinde Vergi Müfettişi olarak kariyerini sürdürmüştür. Paris/Fransa’da düzenlenen OECD-BEPS Action 1: Dijital Ekonomi Görev Gücü (Task Force On The Digital Economy) Nisan 2014 – Eylül 2015 dönem toplantılarında Türkiye Delegesi olarak görev almıştır. Bir süre yeminli mali müşavir olarak çalıştıktan sonra 2020 yılı Kasım ayından itibaren KPMG Bursa Ofisi’nde sorumlu YMM ve Vergi Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Eğitim ve nitelikler
  • Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü, 2006

  • Marmara Üniversitesi. Hukuk Fakültesi, 2017

Akreditasyon
  • Yeminli Mali Müşavir

  • Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansları

Üyelikler
  • Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi Üyesi

  • Hesap Uzmanları Derneği üyesi