Ümit Bilirgen

Danışmanlık Bölümü Şirket Ortağı

KPMG Türkiye

Ümit Bilirgen, Koç Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdikten sonra 1999 yılında KPMG’ye katılmıştır. Ümit Bilirgen bağımsız denetimde planlama, yürütme ve kontrol alanlarında 6 yıllık bir deneyime sahiptir. Üretim, inşaat, banka ve servis sektörlerindeki çokuluslu ve yerli firmalara IFRS ve US GAAP’e göre bağımsız denetim hizmeti sunmuştur. 2006 yılında Danışmanlık Hizmetleri departmanında müdür olarak çalışmaya başlamıştır. KPMG’deki kariyeri boyunca ayrıca değerleme çalışmalarına ek olarak çeşitli şirket satın alma incelemelerine de katılmıştır. Özel sektörde faaliyet gösteren 100'ün üzerinde firma için durum tespit çalışmalarında yer almış ve Tekel, Telsim, Başkent Gaz ve Erdemir gibi Türkiye’deki önemli özelleştirme projelerinde yabancı yatırımcılara finansal danışmanlık yapmıştır. İngiltere’de business modelling alanında 6 ay süren görevini Temmuz 2010'da tamamlayarak Türkiye’de business modelling alanında çalışmaya başlamış ve Türkiye’de altyapı ve enerji üretimi alanında faaliyet gösteren çok sayıda projede finansal modelleme danışmanlığı görevinde bulunmuştur.

  • Alternatif enerji
  • Enerji ve Doğal Kaynaklar
  • Sürdürülebilirlik
  • Lisans, Koç Üniversitesi, İşletme

  • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM)